Anlægsgartner

Anlægsgartnere arbejder udendørs i parker, ved vejanlæg, på kirkegårde samt i haveanlæg. De passer og vedligeholder grønne arealer samt anlægger nye områder. Det kan både være private haver, parker af forskellig slags og andre offentlige arealer samt kirkegårde.

Når et større område skal anlægges, arbejder anlægsgartneren ud fra tegninger. Er der tale om mindre områder, står anlægsgartneren ofte selv for planlægningen.

Meget af anlægsarbejdet foregår ved hjælp af maskiner som traktorer, fræsere osv. Men der er også meget fysisk hårdt arbejde med skuffejern, spade og planteske.

Anlægsarbejdet består ikke kun af det, der vedrører planter. Der skal også anlægges stier, bygges stensætninger, lægges fliser, placeres bænke mv. Hovedopgaven er dog stadig at passe og pleje de mange forskellige planter.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov  

 Nuværende kompetencebehov    Fremtidige kompetencebehov  

 Faglige

 • Skitsere, planlægge og foretage   nødvendige materialeberegninger samt udføre anlæggelsen af et mindre område
 • Udføre plejearbejde ved   jordbehandling og pleje af grønne områder samt diverse planter
 • Identificere og navngive   almindelige planter og træer i sommer- og vintertilstand samt foretage et   hensigtsmæssigt plantevalg
 • Anvende kendskab til sammenhæng   mellem plantevækst og de kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden,   herunder kendskab til gødning
 • Anvende biologiske midler til   forebyggelse af skadevoldere i haver, parker og andre grønne anlæg; herunder   sprøjtecertifikat
 • Medvirke ved projektering og   udførelse af befæstelsesopgaver i betonvare
 • Udføre alle elementer ved   opmåling og nivellering samt anvende forskelligt afsætningsværktøj og   forskellige afsætningsinstrumenter
 • Anvende grundlæggende kendskab   til samspillet mellem kulturhistorien og havernes stilarter og forandringer
 • Udføre trækonstruktioner i   haveanlæg.

 Faglige

 • De faglige kernekompetencer vil   forblive de samme
 • Øget differentiering af design   og kundebehov
 • Øget betydning af   miljøcertificering af virksomhed og medarbejdere
 • Øget kreativitet og   kommunikative færdigheder i forhold til at forstå kundens ønsker
 • Have kendskab til et bredere   udvalg af teknikker inden for branchen
 • Øget brug af biologiske midler   til forebyggelse af skadevoldere i haver, parker og andre grønne anlæg; herunder   sprøjtecertifikat
 • Øget brug af IT til skitsering,   planlægning og at foretage nødvendige materialeberegninger samt udføre   anlæggelsen af et mindre område
 • Udføre de praktiske elementer i   ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse.

 Generelle

 • Samarbejde
 • Basale færdigheder inden for   matematik og økonomi
 • Tale og forstå dansk.

 Generelle

 • Samarbejde
 • Basale færdigheder inden for   matematik og økonomi
 • Tale og forstå dansk
 • IT-kompetencer.

 Personlige

 • Fleksibel
 • Fysisk robust.

 Personlige

 • Selvledelse
 • Fleksibel
 • Fysisk robust
 • Forandringsvillig.
 • Følge med i nye trends.

Læs mere her:
Karriere- og videruddannelsesmuligheder for anlægsgartnere
Fremtidige kompetencebehov for anlægsgartnere
Nuværende kompetencebehov for anlægsgartnere