Automatiktekniker

En automatiktekniker arbejder på fabrikker, kraftværker, hospitaler osv., hvor der bruges automatiske maskiner og tekniske anlæg til at styre og regulere produktionen. Det er automatikteknikerens opgave at opstille og indkøre anlæggene. Anlæggene og maskinerne kan være elektronisk styrede eller hydrauliske og automatikteknikeren indstiller og regulerer anlæggene, så de fungerer bedst muligt.

Automatikteknikeren sørger også for den nødvendige reparation, programmering og vedligeholdelse af computerstyrede anlæg, maskiner eller anlæg.

Automatikteknikere kan også have udviklingsopgaver, hvilket ofte foregår i samarbejde med ingeniører og teknikere. Desuden instruerer automatikteknikeren personalet, der skal betjene anlæggene, ligesom de udfører administrativt arbejde i forbindelse med opfølgning på servicekontrakter.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende   kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • At   kunne opstille, indkøre, vedligeholder og reparere anlæg
 • At kunne bidrage til udviklingen af nye   automatiske anlæg
 • At   kunne dokumentere nye løsninger
 • At   kunne arbejde med komplekse anlæg
 • At   kunne anvende centrale værktøjer og instrumenter
 • Teknisk   indsigt
 • At   have viden om og kunne anvende arbejde efter gældende love og regler.

 Faglige

 • Udviklingsopgaver   – forbedring af produktionen
 • Kendskab   til automatiseringsteknologier
 • Innovation   integreret i produktion
 • Bredere   og dybere faglige kompetencer
 • Øget   vægt på specialiserede og korte serier i produktion
 • Øget   automation
 • Mere   teamarbejde om produktion
 • Test   og dokumentation
 • Service   og vedligeholdelse af samlede produktionssystemer
 • Instruktion   og vejledning.

 Generelle

 • At   kunne samarbejde
 • At   kunne arbejde på tværs af traditionelle faggrænser
 • At   være faglige opdateret
 • At   kunne instruere andre i betjeningen af anlæggene
 • Sprogkompetencer

 Generelle

 • Økonomistyringssystemer
 • Sprogkompetencer   - engelsk
 • Skriftlige   dokumentationskompetencer

 Personlige

 • Serviceminded
 • At kunne inspirere og motivere kollegaer
 • At kunne arbejde under pres
 • Systematisk og struktureret arbejdstilgang
 • At være fleksibel

 Personlige

 • Er   serviceminded og fleksibel
 • Arbejder   hurtig og effektivt
 • Har   god ordenssans og er samarbejdsvillig


Læs mere her:
Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for automatikteknikkere
Fremtidige kompetencebehov for automatikteknikkere
Nuværende kompetencebehov for automatikteknikkere