Bioanalytker

Bioanalytikeren arbejder i laboratorier, som analyserer biologisk materiale fra mennesker som fx blod- og vævsprøver. Analyseresultaterne bliver brugt af læger til at stille diagnoser og til at holde øje med, om en behandling virker.

Bioanalytikere er oftest ansat på hospitalslaboratorier. Andre er ansat i lægehuse, på fertilitetsklinikker, på universiteternes forskningsafdelinger eller på mere specialiserede laboratorier som kromosom- og vævstypelaboratorier. Yderligere er nogle ansat inden for medicinalindustri og bioteknologi eller som salgskonsulent for firmaer, der fremstiller laboratorieudstyr.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • At kunne betjene tekniske apparaturer   korrekt
 • At kunne planlægge analyser
 • At kunne styre og lede projekter
 • At kunne gennemføre analyser og vurdere   resultater med stor nøjagtighed
 • At kunne varetage   biomedicinsk laboratorieanalyse.

 Faglige

 • Øget fokus på standardiseret kvalitet
 • Større selvstændigt ansvar for flere   opgaver overtages fra læger
 • Øget opfølgning, efter patienter er   udskrevet
 • Bedre inddragelse og samarbejde med   patienter og pårørende
 • Effektiv information til patienter og   pårørende
 • Tværfagligt samarbejde med andre faggrupper
 • Forskning og forbedring af behandling og   diagnostik.

 Generelle

 • At kunne tilegne sig nye analysemetoder
 • Natur- og sundhedsvidenskabelig forståelse
 • Samfundsvidenskabelig forståelse
 • At kunne kommunikere effektivt
 • At kunne indgå i forskningsprojekter
 • At kunne samarbejde.

 Generelle

 • Økonomi og regnskab
 • It-kompetencer.

 Personlige

 • At kunne samarbejde
 • Forståelse for forskellige værdier
 • Selvstændighed
 • Analytisk og metodisk arbejdstilgang
 • Nysgerrighed

 Personlige

 • Læringskompetence
 • Nøjagtig og omhyggelig
 • Serviceminded


 Læs mere her:
Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for bioanalytikere
Fremtidige kompetencebehov for bioanalytikere
Nuværende kompetencebehov for bioanalytikere