Brain drain eller brain gain? Arbejdskraftvandringer til og fra Danmark


5. april 2016

DEA har analyseret udviklingen i ind- og udvandringen af arbejdskraft i Danmark. I analysen fokuseres der på vandringer, som knytter sig til arbejdskraft, hvor  uddannelsesniveauet og de udførte arbejdsopgaver for de vandrende arbejdstagere kortlægges.


Læs eller download analysen her