Bygningskonstruktør

Bygningskonstruktører arbejder med planlægning af byggeprojekter fra forslag til færdig projektering, ligesom bygningskonstruktører planlægger, projekterer og koordinerer bygge- og anlægsopgaver. Bygningskonstruktører arbejder alle former for byggeri, fx nybyggeri eller renovering, og med anlægsarbejde, fx brobygning eller kloakering. Bygningskonstruktører er typisk ansat i ingeniør-, entreprenør-, og arkitektfirmaer samt i offentlige forvaltninger.


Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende   kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • At udarbejde planer og tegninger
 • At projektere byggeri
 • At beregne byggeriets omkostninger
 • At udarbejde tilbud eller udbudsmateriale for byggeri
 • At kunne lede et byggeri
 • At kunne vurdere et byggeri
 • At kunne optimere driften i et byggeri
 • At kontrollere kvalitet og overholdelse af lovgivning.

 

 Faglige

 • Øget viden om energibesparelse og lavenergihuse
 • Kendskab til lovgivning om lavenergihuse
 • Kontrol af isolering og kvalitet af det færdige byggeri
 • At kunne anvende materialer og systemløsninger korrekt
 • Digitalt byggeri
 • Øget kendskab til planlovgivning og kommuneplaner
 • At kunne forbedre kvalitet og produktivitet ved bedre samarbejde mellem de udførende faggrupper.

 Generelle

 • Skriftlige formidlingsevner
 • It-kompetencer
 • Organisationskompetence

 Generelle

 • Dokumentationskompetence
 • Mere formelle ledelseskompetencer
 • Projektledelseskompetencer som rækker ud over de byggefaglige.

 Personlige

 • At kunne arbejde selvstændigt
 • Kreativ
 • Fleksibel.

 Personlige

 • Kunne arbejde tværfagligt
 • Forhandlingskompetence.

 


Læs mere her:

Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for bygningskonstruktører

Fremtidige kompetencebehov for bygningskonstruktører

Nuværende kompetencebehov for bygningskonstruktører