Danmark kommer til at mangle faglærte (AE analyse)

4. marts 2016

Danmark kommer til at mangle faglærte


Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har i dag offentliggjort en ny temapublikation, der kortlægger behovet for fremtidens arbejdskraft frem mod 2025.

Hovedkonklusionen er, at Danmark kommer til at mangle faglærte hænder. Vi risikerer at mangle mere end 70.000 faglærte på det danske arbejdsmarked i 2025. Samtidig er der udsigt til et overskud af ufaglært arbejdskraft på 65.000 personer.

”Vi har mistet tusindvis af ufaglærte arbejdspladser de senere år. De job kommer ikke igen. Det her bør være et wakeup-call. Vi skal simpelthen fokusere og investere i uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken,” siger AE’s direktør Lars Andersen.

Fremskrivningen bygger på det forventede arbejdsudbud og efterspørgslen efter arbejdskraft sammenholdt med de seneste års uddannelsestendenser. Udover faglærte viser fremskrivningerne, at vi kommer til at mangle personer med korte videregående uddannelser og med mellemlange videregående uddannelser.

”Vores undersøgelse understreger, at det er nødvendigt, at vi sætter alle sejl ind på uddannelse. De personer, der ikke får en uddannelse i dag, skal vi uddanne. De voksne skal efteruddannes. Ufaglærte skal løftes til faglærte, og faglærte skal løftes til tekniker- og KVU-niveau. Det er helt afgørende for at sikre den danske velstand og produktivitet,” siger Lars Andersen.

Samtidig betyder de store optag på de lange videregående uddannelser, at der nu tegner sig en situation, hvor udbuddet af personer med en lang videregående uddannelse umiddelbart er større end efterspørgslen.

”Vi står over for en situation, hvor problemet ikke bliver at skaffe hænder, men at skaffe de rette, kvalificerede hænder. De ubalancer, vi ser på arbejdsmarkedet, kan få stor betydning for vores samfundsøkonomi. Opkvalificering er en helt central forudsætning for, at vi kan sikre et holdbart opsving, en god konkurrenceevne og dansk velstand fremadrettet. Derfor er regeringens kurs med store besparelser på uddannelsesområdet ren gift det danske arbejdsmarked,” afslutter AE’s direktør Lars Andersen.Læs temapublikakationen "Danmark kommer til at mangle faglærte" her