Datatekniker

En datatekniker arbejder med større computere, pc'er eller centrale datamaskiner, printere, skannere (hardware) og programmer, der sætter computere eller dataanlæg i stand til at løse bestemte opgaver (software). Datateknikeren vedligeholder og reparerer dataanlæg. Det er datateknikerens opgave, at finde og rette fejl, når et system ikke virker.

Datateknikere er beskæftigede i mange forskellige typer virksomheder. Det kan være som dataansvarlige i virksomheder, der bruger udstyr til fx at styre produktionen eller informationer, i industrivirksomheder, banker, forsikringsselskaber, hospitaler, institutioner og andre større virksomheder.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 

Nuværende   kompetencebehov

 

Fremtidige   kompetencebehov

Faglige

 • At kunne identificere fejl og rette dem
 • At kunne medvirke til at udvikle nye   programmer
 • At kunne centrale teknologier og værktøjer
 • At kunne   udarbejde vejledninger og kravspecifikationer
 • At kunne opbygge og vedligeholde   datasystemer
 • At kunne   identificere nye sammenhænge mellem forskellige systemer
 • At kunne installere og konfigurere   dataanlæg
 • At kunne anvende programmeringssprog
 • At kunne analysere sikkerhedsproblemer.

Faglige

 • At kunne programmere
 • Konvergerende teknologier og faglige   kompetencekrav
 • Tværfaglige tekniske kompetencer
 • At kunne etablere samlet platform og it-arkitektur
 • At kunne få teknologiske enheder til at   spille sammen på protokolniveau
 • At udarbejde mediaindhold
 • Forståelse af elektronikmoduler bliver   vigtigere end basale elektronikkompetencer.

 Generelle

 • At kunne forstå og tale engelsk
 • Være fagligt opdateret
 • At kunne rådgive og forstå kundebehov
 • At indgå i et konstruktivt samarbejde.

Generelle

 • Kendskab til relevante love og regler
 • Kunde-kontakt og kundebetjening
 • Fejlfinding og dokumentation
 • Forretningsforståelse.

 Personlige

 • At kunne løse opgaver selvstændigt
 • Initiativrig og kunne identificere nye   muligheder
 • At   være fleksibel
 • Serviceminded

Personlige

 • Serviceminded
 • Kunne arbejde i team

 

Læs mere her:

Karriere- og videruddannelsesmuligheder for datateknikere
Fremtidige kompetencebehov for datateknikere
Nuværende kompetencebehov for datateknikere