Det midtjyske vækstlag


Region Midtjylland og Region Nordjylland tog i foråret 2014 initiativ til en analyse af ”Vækstlaget” i de to regioner.  Ambitionen var at finde svar på følgende centrale spørgsmål;

  • Hvor stort er vækstlaget i de to regioner, og hvilken betydning har vækstvirksomheder for den samlede regionale vækst og udvikling? Hvor vigtigt er det at stimulere udviklingen af flere vækstvirksomheder?
  • Hvordan er vækstlaget sammensat? Er der fx bestemte brancher eller klynger, der i særligt omfang trækker væksten i regionerne?
  • Hvordan bruger vækstlaget erhvervspolitiske programmer? Bruger en stor andel af vækstlaget fx de regionale programmer, og hvilken betydning har programmerne i givet fald for den opnåede vækst?
  • Er der god sammenhæng mellem vækstlagets udfordringer og indholdet af de programmer, der skal hjælpe flere virksomheder og iværksættere til høj vækst? Eller skal medicinen i den erhvervspolitiske indsats doseres anderledes?

Samtidig har det været ambitionen at udvikle et nyt værktøj til at følge udviklingen på området. Med rapportens data i hånden kan regionerne begynde at måle på, om indsatsen virker. Der kan fx om et par år gives svar på følgende spørgsmål;

  • Skabes der flere højvækstvirksomheder i de to regioner?
  • Benytter flere eller færre vækstvirksomheder sig af regionale programmer?
  • Er der skabt større sammenhæng mellem programindsatsen og vækstlagets behov og udfordringer?

Målet med analysen er således at skabe et stærkere videngrundlag for den regionale erhvervsfremmeindsats.

Analysen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland og Region Nordjylland. IRIS Group har stået for at designe og gennemføre analyserne i et tæt samarbejde med analysemedarbejdere fra de to regioner.

Analysen bygger på en kombination af tre forskellige delanalyser:

  • En kvantitativ analyse af vækstvirksomheder på baggrund af registerdata.
  • En omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i det midt- og nordjyske vækstlag.
  • Dybdeinterview med i alt 80 virksomheder i det midt- og nordjyske vækstlag.

Denne rapport har fokus på det midtjyske vækstlag, mens en tilsvarende rapport har fokus på vækstlaget i Nordjylland.

Kapitel 1 er en sammenfatning af analysens hovedresultater og beskriver elementer i en sammenhængende erhvervspolitik for flere vækstvirksomheder. Kapitel 2 beskriver analysens baggrund og formål. Kapitel 3 handler om vækstlagets størrelse og samfundsøkonomiske betydning i Region Midtjylland. Kapitel 4 tegner en profil af vækstvirksomhederne på baggrund af kvantitative og kvalitative data. Kapitel 5-6 handler om vækstvirksomheds udviklingsfaser og veje til vækst og bygger på den gennemførte interviewundersøgelse.

Kapitel 7 har fokus på vækstlagets brug og udbytte af erhvervsfremme, mens kapitel 8 beskriver forslag til byggesten i et stærkt regionalt økosystem for flere vækstvirksomheder. Kapitel 9 beskriver den anvendte analysetilgang og analysemetode.