Detailslagter

Detailslagtere udskærer og sælger kød i slagterforretninger og i supermarkedernes slagteriafdelinger. De tilbereder også pålægsvarer, postejer, salater og forskellige færdigretter, som sælges i forretningerne.

Detailslagtere, der er ansat i mindre slagterforretninger, skal kunne ekspedere og vejlede kunderne om, hvordan de kan tilberede varerne og de forskellige typer af kød. Det hører også med til arbejdet i en slagterforretning at arrangere varerne med tilbehør i salgsdisken og at rengøre kølediske, pålægsmaskiner og vægte.

For detailslagtere, der er ansat i supermarkeder, består arbejdet især i at opskære og pakke varerne ind samt anbringe dem i salgsdiske.

Enkelte detailslagtere er ansat på mindre slagterier, hvor de slagter svin og kreaturer samt opskærer kødet.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov  

 Nuværende kompetencebehov    Fremtidige kompetencebehov  

 Faglige

 • Detailopskære og   kvalitetsvurdere almindeligt forekommende produkter og anvende disse til   produktion og salg af måltids-løsninger
 • Eksponere,   markedsføre og sælge detailslagterprodukter og måltidsløsninger til   forskellige kundegrupper
 • Inddrage viden om   samfundets og kundernes krav om fødevare-sikkerhed, sundhed og miljø
 • Anvende   informationsteknologi til talbehandling og ernærings-beregning
 • Vise begyndende   kreativitet i udarbejdelse af produkter og måltidsløsninger.

 Faglige

 • Ud over de   traditionelle kompetencer, der knytter sig til udskæring og bearbejdning af   kød, spiller måltidstilberedning, kreativitet og evner til at omsætte   kundernes ønsker til spændende og salgbare produkter en stigende rolle
 • Viden om   hygiejnekrav og evne til at omsætte denne viden i praksis har også stigende   betydning for detailslagteren, ligesom praksisorienteret viden om ernæring og   sundhed er vigtig for mange kunder
 • Dokumentation og   kvalitetskrav.

 Generelle

 • IT-kompetencer
 • Kommunikation og   formidling
 • Salg og   markedsføring.

 Generelle

 • IT-kompetencer   stadigt vigtigere
 • Salg og   markedsføring vil fortsat være vigtige generelle kompetencer for en detailslagter
 • Det samme gælder   kommunikation og formidling.

 Personlige

 • At kunne samarbejde   i team
 • Fleksibel og   omstillingsparat.

 Personlige

 • Samarbejde i team   vil fortsat være en vigtig personlig kompetence for detailslagteren.
 • Det gælder også i   forhold til fleksibilitet og omstillingsparathed
 • Innovationsevne.