Ejendomsfunktionær

Ejendomsfunktionærens opgave er at passe og vedligeholde ejendomme inde og ude. Ejendomsfunktionæren udfører almindelige vedligeholdelsesmæssige reparations- og udskiftningsopgaver, der ikke kræver en speciel faglig uddanneles. Ejendomsfunktio­næren udfører også administrative opgaver som at skrive tilstandsrapporter og lave regnskab. En ejendomsfunktionær kan arbejde i beboelsesejendom­me, bycentre, banker, idrætshaller og på uddannelsesinstitutioner kaldes funk­tionen en pedel.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

Nuværende kompetencebehov

Fremtidige kompetencebehov

Faglige

 • Medvirke til miljøbevidst ejendomsdrift
 • Vedligeholdelse og bygningssikkerhed
 • Varetage drift og vedligeholdelse af lokaler og udearealer
 • Varetage affaldshåndtering
 • Betjene og vedligeholde bygningernes tekniske anlæg og installationer herunder varme- og ventilationsanlæg
 • Forsvarlig anvendelse af rulle- og bukkestilladser
 • Betjene, vejlede og samarbejde med beboere og offentlige myndigheder
 • Vejlede lejere/brugere om rettigheder og pligter i leje-/brugerforhold herunder boligens brug og vedligeholdelse, energiforbrug mv.
 • Håndtere kemikalier forsvarligt
 • Varetage tilstandsvurdering ved ind- og udflytning.

Faglige

 • Flere forskellige vedligeholdelses- og monteringsopgaver
 • Serviceorientering
 • Mere administration
 • Energieffektivisering
 • Teknisk faglighed
 • Tekniske anlæg med fokus på energioptimering
 • Tryghed og sikkerhed
 • Specialisering
 • Rådgivning inden for energioptimering
 • Bredere opgaver (bredere faglighed)
 • IT-kompetencer relateret til energioptimering
 • Stigende automatisering

Generelle

 • Grundlæggende praktisk forståelse
 • Samarbejdsevner
 • Sociale kompetencer
 • Kommunikative kompetencer.

Generelle

 • Samarbejde og kommunikation
 • Dialog med brugerne
 • Relationskompetence
 • Løbende forbedringer
 • Helhedsforståelse af energioptimering.

Personlige

 • Stor selvstændighed/selvledelse
 • Fysisk robust
 • Fleksibel
 • Serviceminded.

Personlige

 • Forståelse for egen rolle i forhold til energioptimering
 • ”Den sociale vicevært”
 • Konflikthåndtering.


Læs mere her:
Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for ejendomsfunktionærer
Fremtidige kompetencebehov for ejendomsfunktionærer
Nuværende kompetencebehov for ejendomsfunkitionærer