Elektriker

Elektrikeren arbejder med strøm og elektronik i byggeri eller apparater. I denne sammenhæng fokuseres på elektrikeres arbejde i relation til byggeri, hvor elektrikerarbejde typisk gennemføres som fagentreprise eller underentreprise.


Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov  

  Nuværende kompetencebehov     Fremtidige kompetencebehov  

 Faglige

 • Udføre elinstallationer, automatiske anlæg og
  opbygge gruppe- og styretavler i boliger og tilslutte brugsgenstande
 • Foretage kvalitetssikring
 • Udføre jordforbindelser og udligningsforbindelser samt sikre potentialudligning i bygninger og på automatiske anlæg
 • Foretage tilslutning på forsyningsnettet
 • Rådgive om og foretage energioptimering i henhold til gældende energikrav
 • Opbygge, montere, programmere, vedligeholde og fejlfinde på automatiske anlæg
 • Udføre netværk i boliger til tele, data, radio og tv

 Faglige

 • Øget faglig indsigt i   automatiske styrings- regulerings- og overvågningssystemer i bygninger
 • Energioptimerende anlæg – øget kendskab til lovgivning
 • Skal kunne gennemføre effektiv installation af prækonfigurerede systemer
 • Øget viden om trådløse anlæg
 • Skal kunne rådgive kunder om samlet   systemleverance
 • Det digitale hjem vil være et voksende markedsområde
 • Skal kunne håndtere traditionelle og moderne installationsløsninger

 Generelle

 • Læse-, skrive og regnefærdigheder
 • Sproglige kompetencer
 • IT-kompetencer
 • Samarbejde
 • Kommunikation og videndeling

 Generelle

 • Læse-, skrive og regnefærdigheder
 • Sproglige kompetencer
 • IT-kompetencer. Anvendelse af IT i timeregistrering og fakturering.
 • Samarbejde
 • Kommunikation og videndeling

 Personlige

 • Skal være omstillingsparat
 • Skal være service- og kundeorienteret
 • Skal have gode formidlingsevner

 Personlige

 • Skal være omstillingsparat
 • Skal have et åbent sind
 • Skal have kundeforståelse og være serviceminded


Læs mere her:

Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for elektrikere

Fremtidige kompetencebehov for elektrikere

Nuværende komptencebehov for elektrikere