Ernæringsassistent

Ernæringsassistenter kaldes typisk for køkkenassistenter ude på arbejdsmarkedet. En ernæringsassistent arbejder i storkøkkener og kantiner. Arbejdet består først og fremmest i at udføre alle de praktiske opgaver, der er forbundet med at tilberede og anrette mad i stor målestok. Mange danskere får mad fra et offentligt storkøkken hver dag. Det drejer sig om vuggestuebørn, institutionsbeboere, patienter, hjemmeboende pensionister og andre. Ernæringsassistenten skal sørge for, at både råvarer og den færdige mad bliver opbevaret korrekt og skal kunne betjene de maskiner, som bliver brugt i køkkenarbejdet. Hertil kommer, at afrydningen og rengøringen af lokaler og inventar skal planlægges og udføres fornuftig og grundigt.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov  

 Nuværende kompetencebehov    Fremtidige kompetencebehov  

 Faglige

 • Hjælpe med indkøb, tilberedning   og anretning af mad
 • Præsentere fødevarer og betjene   kunder/gæster i forskellige service- og salgssituationer under vejledning
 • Inddrage viden om fødevarers   sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber
 • Anvende de korrekte råvarer,   materialer, arbejdsmetoder, værktøj og udstyr i forhold til simple og   veldefinerede arbejdsopgaver
 • Anvende   grundtilberedningsmetoder og produktionsformer samt udføre egenkontrol på   baggrund af specifikke kriterier
 • At kunne sammensætte og rådgive   om sund og nærende kost.
 • Oprydning og rengøring
 • Betjening af køkkenmaskiner.

 Faglige

 • Brug af IT og ny teknologi
 • Fødevarekendskab
 • Egenkontrol, medledelse og   produktionsstyring
 • Klimafokus og økologi.

 Generelle

 • Dansk
 • Samarbejdsevner
 • Økonomi og IT.

 Generelle

 • Kreativitet
 • Pædagogiske evner
 • Løbende forbedringer
 • Værtsskab
 • Samarbejde, kommunikation og videndeling.

 Personlige

 • Venlig
 • Imødekommende
 • God fysik
 • Selvstændig.

 Personlige

 • Tålmodighed
 • Rummelighed.

 
Læs mere her:

Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for ernæringsassistenter
Fremtidige kompetencebehov for ernæringsassistenter
Nuværende kompetencebehov for ernæringsassistenter