Finansmedarbejder

Som finansmedarbejder arbejder man med kunderådgivning, værdipapirer, handel eller analyse af renterisici og er typisk ansat i pengeinstitutter, finansieringsselskaber, investeringsfonde og kreditforeninger.

Finansmedarbejderes opgaver afhænger af, hvilken type virksomhed de er ansat i. Nogle arbejder i store virksomheder med egne finansafdelinger (kaldet intern bank). Her udfører de samme opgaver som i traditionelle banker og medvirker til at analysere og vurdere økonomien, udarbejde kalkuler og budgetter, planlægge investeringer samt opstille og kontrollere regnskaber.

Afhængigt af ansættelsessted kan der desuden være opgaver i forbindelse med sags- og projektstyring, hvor finansmedarbejderen skal udarbejde risikoanalyser og økonomisk projektstyring.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

Nuværende kompetencebehov

Fremtidige kompetencebehov

Faglige

 • Handel med værdipapirer
 • Salgs- og rådgivningsmæssige opgaver overfor private kunder og erhvervskunder
 • Analyse af kundens valuta- og renterisici
 • Udarbejdelse af løsningsforslag og handler med alle former for valuta og renteprodukter
 • Indsamle information om kundevirksomhederne og deres finansielle situation
 • Rådgive om hvordan kunden mindsker de finansielle risici ved at opbygge porteføljer
 • Regnskabskompetencer og økonomistyring på højere niveau
 • Ledelsesrapportering
 • Forretningsforståelse.

Faglige

 • Regnskabskompetencer og økonomistyring på højere niveau
 • Ledelsesrapportering
 • Forretningsforståelse
 • Strategisk sparring stadigt vigtigere.

Generelle

 • Gode engelskkundskaber
 • Erfaren IT-bruger, særligt i forhold til Excel
 • Kommunikative evner.

Generelle

 • Gode engelskkundskaber
 • Erfaren IT-bruger, særligt i forhold til Excel
 • Kommunikative evner
 • Projektstyring.

Personlige

 • Arbejder struktureret og analytisk
 • Selvstændig og beslutningsdygtig
 • Kvalitetsorienteret.

Personlige

 • Arbejder struktureret og analytisk
 • Selvstændig og beslutningsdygtig
 • Kvalitetsorienteret.