Fodermester

Fodermestre arbejder typisk i landbrug med dyrehold. De fleste danske landbrug har kvæg- eller svineavl. Her begynder arbejdet tidligt om morgenen med fodring og pasning af dyrene. Staldarbejdet er meget mekaniseret, og hårde fysiske arbejdsprocesser i dag bliver klaret ved hjælp af maskiner. Husdyrene skal normalt fodres og tilses to gange dagligt. 

Fodermesteren har endvidere ansvar for dyrenes sundhed; herunder et ugentligt sundhedsbesøg med dyrlæge samt indberetning af medicinforbrug til myndighederne. Derudover er det ofte fodermesterens opgave at stå for reproduktion af husdyrene, dvs. avlsarbejde.

Når arbejdet med husdyrene er klaret, venter andre nødvendige opgaver som rengøring, vedligeholdelse af maskiner og bygninger samt foderplaner, bestilling af foder m.m. Endeligt kan fodermesteren varetage forskelligt forefaldende arbejde på gården.

Fodermesteren må påregne weekendarbejde i ny og næ, da husdyrene også skal fodres og tilses på dette tidspunkt.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov  

 Nuværende kompetencebehov    Fremtidige kompetencebehov  

 Faglige

 • Daglig pasning af husdyr;   primært køer og svin
 • Vurdere foderkvalitet,   planlægge og forestå fodringen af husdyr
 • Deltage i udarbejdelse af   avlsplaner for udvalgte husdyr
 • Handle hensigtsmæssigt i   forbindelse med forebyggelse og behandling af sygdomme hos husdyr
 • Forestå arbejdsopgaver med   hold, flytning og transport af husdyr
 • Anvende, betjene og   vedligeholde komplicerede maskiner og tekniske installationer samt andet   produktionsudstyr, der anvendes ved husdyrhold

 Faglige

 • Daglig pasning af husdyr;   primært køer og svin
 • Vurdere foderkvalitet,   planlægge og forestå fodringen af husdyr
 • Deltage i udarbejdelse af   avlsplaner for udvalgte husdyr
 • Handle hensigtsmæssigt i   forbindelse med forebyggelse og behandling af sygdomme hos husdyr
 • Forestå arbejdsopgaver med   hold, flytning og transport af husdyr
 • Større grad af teknologisk   forståelse i forhold til automatiserede driftsprocesser i stalden, f.eks.   programmering af maskiner, overvågning og fejlfinding

 Generelle

 • Engelskkundskaber
 • IT-kompetencer

 Generelle

 • Engelskkundskaber
 • IT-kompetencer

 Personlige

 • Selvstændighed
 • Tage ansvar for sine   arbejdsopgaver på gården
 • God ordenssans
 • God til at planlægge arbejdet i   stalden
 • Gode samarbejdsevner

 Personlige

 • Selvstændighed
 • Tage ansvar for sine   arbejdsopgaver på gården
 • God ordenssans
 • God til at planlægge arbejdet i   stalden
 • Gode samarbejdsevner


Læs mere her:
Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for fodermestre
Fremtidige kompetencebehov for fodremestre
Nuværende kompetencebehov for fodremestre