Handelsassistent

Handelsassistenter er ansat i engrosvirksomheder, hvor de arbejder med salg af varer eller tjenesteydelser. Engroshandel er handel med varer i større partier. Engrosvirksomhederne køber råvarer og færdigvarer fra producenter i Danmark eller i udlandet. Varerne bliver afsat til videre forarbejdning i industri- eller håndværksvirksomheder, eller de bliver solgt til detailhandlen.

Opgaverne som handelsassistent er forskellige og afhænger af, hvad man handler med, og hvor stor virksomheden er. En stor del af arbejdet er salgsarbejde, som består i at vejlede og betjene kunder, skrive tilbudsbreve og ordrebekræftelser, fastsætte priser og opstille fakturaer samt udarbejde salgsstatistik, reklamemateriale mv. Det foregår skriftligt, pr. telefon, fax og e-mail eller ved direkte kundekontakt.

Handelsassistenter, der har salgsarbejde, hvor de besøger kunder, har på mange måder et job, der minder om en sælgers. Besøgene foregår ofte i et geografisk afgrænset område i bil, og handelsassistenten/sælgeren har som regel vareprøver med, som han kan demonstrere brugen af, foruden brochurer, videoer og andet salgsmateriale.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

Nuværende kompetencebehov Fremtidige kompetencebehov

Faglige

 • Planlægge og varetage kundeservicering selvstændigt ud fra virksomhedens retningslinjer og kvalitetsmål
 • Gennemføre professionelt salg af fysiske produkter selvstændigt
 • Varetage rådgivning af kunder såvel ved personligt møde som gennem elektroniske medier selvstændigt
 • Foretage korrekt og hensigtsmæssigt salgsplanlægning
 • Kommunikere om og markedsføre virksomhedens strategier i forhold til service, salg og produkter
 • Udføre salgsfunktioner i overensstemmelse med virksomhedens overordnede servicekoncepter, interne procedurer og kvalitetskrav.

Faglige

 • Planlægge og varetage kundeservicering selvstændigt ud fra virksomhedens retningslinjer og kvalitetsmål
 • IT- og robotteknologi til lagerstyring
 • Gennemføre professionelt salg af fysiske produkter selvstændigt
 • Varetage rådgivning af kunder såvel ved personligt møde som gennem elektroniske medier selvstændigt
 • Foretage korrekt og hensigtsmæssigt salgsplanlægning
 • Kommunikere om og markedsføre virksomhedens strategier i forhold til service, salg og produkter. Strategi og forretningsforståelse bliver stadigt vigtigere
 • Udføre salgsfunktioner i overensstemmelse med virksomhedens overordnede servicekoncepter, interne procedurer og kvalitetskrav.
 • Forståelse for og strategisk anvendelse af e-handel.

Generelle

 • IT-kompetencer
 • Kommunikere i skrift og tale
 • Sprogkompetencer, engelsk.

Generelle

 • IT-kompetencer bliver stadig vigtigere
 • Kommunikere i skrift og tale
 • Gode engelskkompetencer.

Personlige

 • Serviceorienteret, udadvendt og imødekommende
 • Arbejde selvstændigt og med ansvar for, at aftalte deadlines overholdes
 • Indgå i arbejdsgrupper og teamsamarbejd.
 • Fleksibilitet i forhold til arbejdstid.

Personlige

 • Serviceorienteret, udadvendt og imødekommende stadigt vigtigere
 • Arbejde selvstændigt og med ansvar for, at aftalte deadlines overholdes
 • Indgå i arbejdsgrupper og teamsamarbejde
 • Fleksibilitet i forhold til arbejdstid
 • Interesse for den pågældende branche.


Læs mere her:
Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for handelsassistenter
Fremtidige kompetencebehov for handelsassistenter
Nuværende kompetetencebehov for handelsassistenter