Hotel og restauration

  • Erhvervsområdet hotel- og restauration omfatter virksomheder, der tilbyder indkvartering af gæster og andre rejsende i kortere tid samt komplette måltider og drikkevarer. Erhvervsområdet omfatter både små og store virksomheder lige fra internationale hotelmiljøer til små fastfoodrestauranter og værtshuse. Restaurationsbranchen tilbyder måltider og drikkevarer i traditionelle restauranter, cafeterier og virksomheder, der leverer mad ud af huset, herunder boder med fast eller midlertidig placering og med eller uden siddepladser. Erhvervsområdets virksomheder giver beskæftigelse inden for serveringsarbejde mv., tilberedning af måltider, receptions- og kontorarbejde i øvrigt og salgs- og indkøbsarbejde. Desuden ansættes ufaglærte som medhjælp ved køkkenarbejde samt til hotel- og køkkenarbejde i øvrigt.

    Indenfor erhvervsrådes hotel-og restauration beskrives kompetencebehovene for stillingskategorierne:
    Kok
  • Tjener
  • Ernæringsassistent
  • Køkkenmedhjælper


Erhvervsområdet institutionskøkkener omfatter køkkener i institutioner, som kan være både offentlige og private. Ernæringsassistenter arbejder fortrinsvis inden for dette område.