Industrien i Region Midtjylland


På trods af det pres, som produktionsvirksomheder har været udsat for, har industrien fortsat stor betydning for den regionale økonomi. Globaliseringen har sat nye vilkår for industriproduktion og fået produktionsvirksomheder til at tænke nyt, ændre strategi og forretningsadfærd, for fortsat at kunne udvikle sig i en hård international konkurrencesituation. Analysen viser, at mange af de midtjyske produktionsvirksomheder står midt i denne omstilling og at de allerede har foretaget store skift i måden at tænke produktion og strategi på. Analysen viser endvidere, at mange virksomheder er langt i forhold til at omstille sig til den nye konkurrencesituation, men at det langt fra alle.

 

Gennem virksomhedsinterview, surveyundersøgelser, register data og vigtige input fra aktører i det regionale økosystem for virksomhedsudvikling er identificeret syv konkurrenceevnefaktorer, som er de faktorer, den enkelte virksomhed selv kan påvirke og arbejde strategisk med for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Faktorerne giver et billede af, hvordan produktionsvirksomheder i Midtjylland drives og udvikles i dag.

 

På baggrund af analysen foreslås en række initiativer, som kan indgå i en fremtidig, regional industripolitik, herunder blandt andet:

  • Et initiativ med udgangspunkt i fremtidens konkurrenceevnefaktorer og industrielle forretningsmodeller med fokus på forbedringsmuligheder i automationsgrad, interne processer, kundesamarbejde, produkt-, service- og konceptudvikling mv.
  • Kompetenceudvikling for produktionsvirksomheder så udbuddet af kvalificeret arbejdskraft matcher fremtidens behov for arbejdskraft og kompetencer i industrien.
  • Bedre fysiske og virtuelle rammer omkring virksomhedsopstart, spin-off og samspil med etablerede produktionsvirksomheder via støtte til såkaldte industriinkubatorer.
  • Øget fokus på internationalisering og eksport der kan løfte alle produktionsvirksomheder til et nyt internationaliseringsniveau, herunder sikring af et tæt koordineret, regional internationaliserings- og eksportindsats.
  • Bedre adgang til risikovillig kapital, målrettede træningsprogrammer for industrielle iværksættere og afklaring af, om der kan udvikles et tættere samarbejde mellem pengeinstitutter, revisorer og advokater og aktører i det regionale økosystem.

 

Analysens målgruppe er beslutningstagere, administrative medarbejdere, konsulenter i økosystemet samt produktionsvirksomheder i Midtjylland. Kapitel 1 er et resumé af analysen, mens kapitel 2 beskriver industriens betydning i Region Midtjylland. Kapitel 3 giver en nærmere beskrivelse af analysens mål og formål, og kapitel 4 er en gennemgang af metode og proces bag analysen. Kapitel 5 gennemgår industriens udvikling i tal. På trods af krise, en lav iværksætterrate og udfordringer i forhold til konkurrenceevnen er der stadig 87.000 beskæftigede i industrien i Midtjylland, eksporten er igen stigende og den internationale konkurrence har haft en særlig positiv effekt på udviklingen i industriens produktivitet. Af kapitel 5 fremgår endvidere, at produktionsvirksomhedernes behov for arbejdskraft vil ændre sig i de kommende år. I kapitel 6 beskrives de identificerede konkurrenceevnefaktorer, som kendetegner de konkurrencedygtige produktionsvirksomheders produktion, som får virksomhederne til at klare og udvikle sig i den hårde internationale konkurrence. I kapitel 7 er beskrevet de rammebetingelser, som produktionsvirksomhederne har peget på som de væsentligste. I kapitel 8 afsluttes med en række konkrete policy forslag til den fremtidige industripolitik.