Industrioperatør

Industrioperatører betjener og overvåger produktionsanlæg i industrivirksomheder. En vigtig del af arbejdet er at sikre kvaliteten af produkterne, så maskinen ikke udfører arbejde, der må smides ud. Industrioperatøren skal desuden kunne finde fejl og udføre småreparationer på anlæg og maskiner.

Industrioperatører arbejder med alt fra kontrol af de mindste enheder til samling af de største maskiner. Som industrioperatør kan man arbejde på fabrikker inden for alle industrigrene, f.eks. tekstil- og beklædning, træindustri, fødevareindustri, kabel- og tovværksindustri, jern- og metalindustri mv.

Industrioperatører kan specialisere sig som enten industrioperatør med speciale i montage eller industrioperatør med speciale i produktivitet. Montagespecialet koncentrerer sig om materialetyper og montageteknikker, mens produktivitetsspecialet koncentrerer sig om arbejdsorganisering.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov     Fremtidige kompetencebehov  

 Faglige

 • Overvågning og betjening af   produktionsanlæg
 • Kvalitetskontrol af produkter
 • Identificere, lokalisere of   udføre forebyggende vedligehold og småreparationer på maskiner
 • Stigende brug af   teknologi-anvendelse og robotter
 • Stigende IT-anvendelse.

 Faglige

 • Programmering og betjening af automatisk   teknologi/robotter
 • Øget kvalitetsforståelse i   forhold til materialer og processer. Herunder dokumentation
 • Fleksibilitet i produktion og   serielængde som følge af, at opgaver i højere grad tilpasses den enkelte   kunde
 • Innovation, produktudvikling og procesudvikling i samarbejde med andre faggrupper   om udvikling af produktionen.

 Generelle

 • Omstillingsparathed og evnen   til at holde sig opdateret med nye teknologier
 • Optimering af arbejdsprocesser
 • Sprogkompetencer.

 

 Generelle

 • Sprogkompetencer
 • Øget forretningsforståelse og   forståelse for helhedsperspektivet i en typisk virksomhed i branchen
 • Omstillingsparathed og læring

 Personlige

 • Fleksibilitet
 • Samarbejde i team
 • Arbejde selvstændigt og   kvalitetssikre eget arbejde
 • Mødestabil.

 Personlige

 • Fleksibilitet og åbenhed over   for nye funktioner og opgaver samt perioder med spidsbelastning
 • Større selvstændighed og ansvarlighed for eget arbejde.


Læs mere her:
Fremtidige kompetencebehov for Industrioperatører
Nuværende kompetencebehov for industrioperatører