Industrislagter

Industrislagtere arbejder på større slagterier og er specialiserede som enten svineslagtere eller kreaturslagtere. Processen dækker såvel modtagelse af dyr, herunder opstaldning, bedøvelse og stikning, som slagtning af dyr, herunder opskæring, udbening og forædling, samt emballering og etikettering til enten eksport eller salg til det danske marked.

Industrislagtere arbejder som regel på akkord. Arbejdet kan være fysisk belastende, selv om der arbejdes meget på at variere arbejdsfunktionerne for den enkelte medarbejder. En stor del af arbejdet foregår ved lave temperaturer. Det er almindeligt med forskellige former for skifteholdsarbejde.

Slagterierne er stærkt industrialiserede virksomheder, hvor en stor del af arbejdet er mekaniseret og foregår ved samlebånd. Det stiller store krav til sikkerhed, kvalitet, hygiejne og emballering. Derfor skal industrislagtere vide meget om kvalitetsstyrings- og øvrige kontrolsystemer.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov  

 Nuværende kompetencebehov    Fremtidige kompetencebehov  

 Faglige

 • Modtagelse og   slagtning af dyr
 • Maskinbetjening   inden for kødindustrien
 • Opskæring og   udbening
 • Forædling af   kødprodukter
 • Emballering og   etikettering af kødprodukter.

 Faglige

 • Maskinkendskab og evne   til at planlægge samt anvende robotstyrede maskiner i slagtning samt opskæring   og forarbejdning af kødet bliver stadig vigtigere for en industrislagter
 • Hygiejnebevidsthed
 • Funktionel   fleksibilitet.

 Generelle

 • Kommunikation og   samarbejde
 • Indstillet på ensformighed   i arbejdet.

 Generelle

 • Kommunikation og   samarbejde
 • Arbejde i   selvstyrende team
 • Indstillet på   ensformighed i arbejdet.

 Personlige

 • Gå på mod
 • Godt humør
 • Holde overblik i et   til tider hektisk tempo.

 Personlige

 • Gå på mod
 • Godt humør
 • Holde overblik i et   til tider hektisk tempo.