Industritekniker

En industritekniker kan arbejde på mange forskellige slags virksomheder f.eks. skibsværfter, i autobranchen eller i jern- og metalindustrien. En industritekniker arbejder med maskiner, der kan dreje, bore og fræse i f.eks. metal. Industriteknikerens kerne kompetencer er installation og reparation af industrimaskiner, hvad enten der er tale om mekaniske, halv- eller helautomatiske systemer eller industrirobotter. En stigende del af arbejdet går ud på at programmere maskinerne, da mange styres af computere.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Planlægning og udførelse af spåntagende bearbejdningsoperationer på konventionelle og CNC-styrede bearbejdningsmaskiner
 • Udarbejdelse af produktionstegninger og anden dokumentation ved anvendelse af CAD-anlæg
 • Produktion på integrerede anlæg
 • Anvendelse af CAD/CAM-systemer til konstruktion og fremstilling
 • Planlægning og udførelse af opbygning, reparation og vedligeholdelse af komponenter, styringer, maskiner og anlæg.

 Faglige

 • Øget viden om højteknologi og digital teknologi
 • Helhedsintegration af automatiseret apparatur
 • Øget automation og brug af robotter
 • Løbende optimering af produktionsprogrammer
 • Teamsamarbejde
 • Nanoteknologi.

 Generelle

 • Øget samarbejde i team
 • Anvendelse af IT til faglig vidensøgning og kommunikation
 • Produktudvikling, produktionsmodning og procesoptimering
 • Produktions- og økonomistyring, projektledelse.

 Generelle

 • Innovation og procesudvikling
 • Almene kompetencer bl.a. matematik og fremmedsprog
 • Økonomiforståelse og produktionsledelse.

 Personlige

 • Tage ansvar
 • Arbejde selvstændigt
 • Samarbejde på tværs
 • Arbejde systematisk og præcist.

 Personlige

 • Selvstændighed
 • Kvalitetsorienteret
 • Omstillingsparathed til deltagelse i løbende introduktion af nye processer og nye arbejdsformer.


Læs mere her:
Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for industrteknikere
Fremtidige kompetencebehov for industriteknikere
Nuværende kompetencebehov for industriteknikere