Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland 


 

Hidtil har viden om virksomhedernes brug af danske erhvervs- og innovationsordninger manglet, hvilket har skabt uklarhed over anvendelsen af og sammenhængen mellem ordninger og arbejdsdelingen mellem regioner og staten.

I denne rapport følger Region Midtjylland op på den analyserapport ”Sammenhæng for vækst og innovation”, udgivet i maj 2014, som blev udarbejdet af konsulentfirmaet DAMVAD i samarbejde med en arbejdsgruppe under Uddannelses- og forskningsministeriet, med deltagelse af repræsentanter fra blandt andet de regionale vækstfora.


I praksis benytter virksomhederne ofte flere ordninger og skræddersyr, med vejledning fra innovations- og erhvervsfremmesystemet, det tilbud, som passer til deres egne behov og udfordringer.

Selvom der var tale om et omfattende kortlægningsarbejde, var det ikke muligt at få så detaljerede oplysninger på de midtjyske virksomheders brug af ordninger, at eksempelvis brug af de enkelte regionale ordninger i de enkelte kommuner i Region Midtjylland kunne belyses.

I denne rapport går Region Midtjylland derfor i dybden med data om de midtjyske virksomheders brug af regionale og nationale innovations- og erhvervsfremmeordninger.


Rapporten giver et mere detaljeret indblik i den lokale og regionale brug af ordningerne og svarer blandt andet på, hvor mange af de midtjyske virksomheder, der benytter nationale og regionale ordninger, hvilke ordninger, der benyttes mest og hvilke typer af virksomheder, der benytter ordningerne.

Rapporten beskriver også, i hvilke af de midtjyske kommuner, der er flest virksomheder, som benytter innovations- og erhvervsfremmeordninger. Det skal bemærkes, at der er tale om en kortlægning og at rapporten ikke tolker på årsagssammenhænge.


Vi ved samtidig, fra effektmåling foretaget af Danmarks Statistik for Erhvervsstyrelsen og Regionerne, at de virksomheder, der benytter innovations- og erhvervsfremmeordningerne, oplever en større stigning i antallet af arbejdspladser og omsætning, end de virksomheder, der ikke deltager i ordningerne.

Derfor vil det være af interesse for alle, der arbejder med innovations- og erhvervsfremmeordninger i Midtjylland at få et bedre overblik over brugen af ordninger. Ikke mindst i de enkelte kommuner i regionen kan det være interessant at få et indblik i, hvor mange af kommunens virksomheder, der benytter de regionale og nationale ordninger og at sammenligne med de andre kommuner i Region Midtjylland. Rapporten viser, at der er store forskelle på virksomhedernes brug af ordningerne fra kommune til kommune.