Jordbrugsteknolog

Jordbrugsteknologen arbejder med ledelse, rådgivning, organisation, produktion, undervisning, salg, mv. inden for landbrug.

Jordbrugsteknologen arbejder typisk i selve landbruget eller i brancher, der er tæt relateret til landbruget. Fx gartneri, skovbrug, landboforeninger, foderstofbranchen, kemikalie-, gødnings- og forædlingsindustrien eller i forskningscentre. Dette kan både være i offentlig og privat regi. Arbejdsopgaverne er inden for alle landbrugets områder, men ofte er jordbrugsteknologen specialiseret inden for et specifikt fagligt felt så som landskab og anlæg, miljø og natur, husdyr, planter eller agroteknik. Yderligere arbejder jordbrugsteknologen også med ledelse og formidling af forskellige emner inden for natur og miljø.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • At kunne lede, vejlede og rådgive
 • At kunne indsamle og tilegne sig ny viden
 • At kunne samarbejde tværfagligt
 • At kunne identificere sammenhænge og se helheder
 • At kunne identificere og udvikle nye forbedrede løsninger
 • At kunne beskrive, planlægge og gennemføre forsøg
 • At kunne sikre overholdelse af love, standarder og reguleringer.

 Faglige

 • Øget viden om miljøvenlig landbrugsproduktion
 • Større satsning på højværdiproduktion og kvalitet
 • Mere viden om naturpleje
 • Kompetencer inden for finansiering og internationalisering
 • Teknologisk viden om alle produktionsprocesser
 • Nye indtjeningsmuligheder inden for oplevelsesøkonomi
 • Forsøgs- og udviklingskompetence.

 Generelle

 • Natur- og erhvervsfaglig indsigt
 • At have indsigt i love, standarder og reguleringer
 • At kunne anvende it-redskaber
 • At kunne formidle budskaber tydeligt
 • At kunne tale og forstå engelsk.

 Generelle

 • Økonomi, finasiering og rådgivning
 • Sprogkompetencer.

 Personlige

 • At kunne tage initiativ og ansvar
 • At kunne arbejde selvstændigt
 • Praktisk og logisk løsningstilgang
 • Metodisk og analytisk arbejdstilgang
 • At kunne indgå i konstruktiv dialog
 • At kunne samarbejde.

 Personlige

 • At kunne opsøge ny viden inden for et bredt felt
 • At være salgs- og serviceminded