Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for finansmedarbejdere

Finansmedarbejdere ansættes fx i banker og pengeinstitutter, finansieringsselskaber, kreditforeninger, forsikringsselskaber, pensionsfonde og investeringsfonde. De finder også ansættelse i selskaber, der administrerer udlejningsejendomme eller andelsboligforeninger. Ligeledes kan finansmedarbejdere være ansat i Finanstilsynet, som kontrollerer de finansielle virksomheders aktiviteter. Eller de kan være ansat i Danmarks Nationalbank, der udøver en overordnet styring af de finansielle markeder og virksomheder.

Efteruddannelse
De større realkreditinstitutter har interne uddannelsesafdelinger, der gennemfører et varieret udbud af interne efter- og videreuddannelseskurser.

Visse kurser udbydes i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter.

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse udbyder også kurser til medarbejdere i finanssektoren.

Videreuddannelse
Finansuddannelsen, der foregår på en erhvervsskole/handelsskole, varer 4 år. Først gennemgår man det 2-årige HG grundforløb og derefter det 2-årige hovedforløb, hvor man skiftevis er i skole og i praktik i en finansiel virksomhed. Har man en HHX i forvejen, kan man starte direkte på det 2-årige hovedforløb. Har man en studentereksamen, skal man først tage en 18-ugers HGX, før man kan gå i gang med det 2-årige hovedforløb. Undervejs i uddannelsen har man bl.a. fag som Salg og service, IT, kundekommunikation, samfundsøkonomi og erhvervsøkonomi

Som finansmedarbejder kan man videreuddanne sig til fx:

  • Handelsøkonom. Handelsøkonomer beskæftiger sig med indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder. Man får viden om salg, strategi og markedsføring samt erhvervsøkonomi, indkøb og logistik. Under uddannelsen får man tæt kontakt til en eller flere virksomheder i forbindelse med et længere praktikophold. Som uddannet handelsøkonom har man mulighed for at arbejde som fx sælger, indkøber, salgskonsulent, indkøbskonsulent, Key Account Manager eller måske iværksætter.

  • Markedsføringsøkonom. Uddannelsen til markedsføringsøkonom giver bred viden om en virksomheds mange arbejdsfunktioner med hovedvægt på markedsføring. Man lærer om alle de faktorer, der påvirker en salgssituation, bl.a. internationale handelsforhold, kommunikation mellem sælger og kunde, økonomistyring og erhvervsret. Som markedsføringsøkonom kan man arbejde i både danske og internationale virksomheder som fx assistent eller koordinator inden for marketing. Man har også mulighed for at arbejde som konsulent i reklamebranchen og andre brancher med markedsføringsaktiviteter.