Kompetencebehov


På denne del af hjemmesiden får du overblik over den nuværende og fremtidige efterspørgsel på kompetencer i erhvervslivet. Viden, der gør det muligt at målrette indsatsen for at tilpasse kompetenceforsyningen i forhold til de aktuelle og fremtidige behov på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland.

Beskrivelsen af de aktuelle og fremtidige kompetencebehov inden for de forskellige faggrupper er udformet af Teknologisk Institut i 2012/13 for Beskæftigelsesregion Midtjylland og er baseret på viden fra eksisterende analyser, rapporter, forskning m.v., som Teknologisk Institut har opsamlet og systematiseret på hjemmesiden.

Faggruppebeskrivelserne giver svar på:

  • De nuværende og fremtidige faglige, generelle og personlige kompetencebehov inden for 59 væsentlige faggrupper inden for den først og fremmest den private sektor – både i form af skemaoversigter og mere dybdegående videnopsamlinger.

  • Hvilke centrale analyser og rapporter der findes, som belyser udviklingen inden for de erhvervsområder og faggrupper, som indgår i opsamlingen på hjemmesiden.

Faggrupperne findes ved at vælge et erhvervsområde i venstre side - og derefter klikke på den faggruppe du ønsker nærmere oplysninger om.