Konjunktursituationen 2. kvartal 2017

Beskæftigelsen i Region Midtjylland er steget med 8.850 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere det seneste år. Den private beskæftigelse er vokset med 10.400 lønmodtagere, mens den offentlige beskæftigelse er faldet med 1.550 lønmodtagere.
Samtidig stiger antallet af ledige for første gang siden 2012, hvilket indikerer, at arbejdsstyrken stiger mere end beskæftigelsen. Omsætningen og eksporten vokser, og fremgangen er særlig stor inden for energi og klima. Konjunkturindikatorerne peger i øjeblikket opad for industrien og bygge og anlæg men nedad for serviceerhvervene, der dog fortsat ligger på et relativt højt niveau.


Beskæftigelsen stiger
Fordelt på traditionelle brancher er fremgangen i den midtjyske beskæftigelse størst inden for handel og transport (+2.550), erhvervsservice (+2.400), industri (+2.150) samt bygge og anlægsvirksomhed (+2.000). Beskæftigelsen er steget inden for alle vækstforums fokusområder. Den relative fremgang har været størst inden for turismen og IT, mens den absolutte fremgang været størst inden for industrien (+2.150) samt energi og klima (+850).Ledigheden stiger ligeledes
Antallet af ledige er 4,6 procent højere end på samme tidspunkt sidste år, og den sæsonkorrigerede ledighed er det seneste år steget fra 3,6 procent af arbejdsstyrken til 3,8 procent. Den midtjyske ledighed er dog stadig lavere end landsgennemsnittet på 4,3 procent. Vestjylland har fortsat regionens laveste ledighedsprocent, selvom landsdelen har oplevet den største stigning i antallet af ledige. Antallet af langtidsledige falder kraftigt i hele regionen.Omsætningen og eksporten vokser
I 4. kvartal 2016 voksede de midtjyske virksomheders omsætning med 6,3 procent i forhold til 4. kvartal 2015, mens eksporten voksede med 8,7 procent. Udviklingen har været særlig positiv inden for energi og klima, hvor omsætningen og eksporten er steget med henholdsvis 23 og 17 procent. Inden for IT er eksporten faldet med 11 procent.Fremgang i industriens konjunkturindikator
Industriens sammensatte konjukturindikator fortsætter den opadgående tendens og ligger på det højeste niveau siden sommeren 2012. Det er især industriens vurdering af ordrebeholdningen, som trækker fremgangen. Der er positive forventninger til beskæftigelsen, og selvom der generelt er få produktionsbegrænsninger, oplever hver 10. virksomhed mangel på arbejdskraft.Byggeriets konjunkturindikator ligger på et højt niveau
Byggeriets sammensatte konjunkturindikator fortsætter også den opadgående tendens, som er set siden starten af 2015. Fremgangen skyldes en positiv udvikling i såvel deres vurdering af ordrebeholdningen som deres forventning til beskæftigelsen. Der er 4½ måneders arbejde i ordrebøgerne, og hver femte virksomhed oplever, at mangel på arbejdskraft er en begrænsning for deres vækst.Konjunkturindikatoren for serviceerhverv falder lidt tilbage
Serviceerhvervenes sammensatte konjunkturindikator er faldet lidt tilbage fra januar til april. Tilbagegangen skyldes især et fald i forventningerne til omsætningen og i mindre grad et fald i vurderingen af den faktiske udvikling i omsætning og den generelle forretningssituation. Mangel på efterspørgsel som en begrænsning for vækst falder meget kraftigt i forhold til samme tidspunkt sidste år.