Konjunktursituationen 3. kvartal 2017

Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private beskæftigelse er vokset med 9.106 lønmodtagere, mens den offentlige beskæftigelse er faldet med 874 lønmodtagere. Samtidig stiger antallet af ledige, hvilket indikerer, at arbejdsstyrken også stiger. Omsætningen og eksporten vokser, og eksportfremgangen er særlig stor inden for energi og klima. Konjunkturindikatorerne peger i øjeblikket opad for både industri, bygge og anlæg og serviceerhverv. Kraftig stigning i manglen på arbejdskraft i byggeriet.


Beskæftigelsen stiger
Fordelt på traditionelle brancher er fremgangen i den midtjyske beskæftigelse størst inden for handel og transport (+2.300), industri (+2.300) samt bygge og anlægsvirksomhed (+2.100). Beskæftigelsen er steget inden for alle vækstforums fokusområder med undtagelse af fødevarer, hvor beskæftigelsen er uændret det seneste år. Den relative fremgang har været størst inden for IT og kreative erhverv, mens den absolutte fremgang været størst inden for industrien (+1.975) samt kreative erhverv (+1.360).Ledigheden stiger ligeledes

Antallet af ledige er steget med 8,0 procent det seneste år, og den sæsonkorrigerede ledighed er steget fra 3,6 procent af arbejdsstyrken i juni 2016 til 3,9 procent i juni i år. Den midtjyske ledighed er dog stadig lavere end landsgennemsnittet på 4,3 procent. Når ledigheden stiger, samtidig med at beskæftigelsen stiger, kan det være tegn på, at arbejdsstyrken også stiger.Omsætningen og eksporten vokser
De midtjyske virksomheders omsætning var 7,8 procent højere i 1. kvartal 2017 sammenlignet med 1. kvartal 2016, mens eksporten var 15,6 procent højere. Alle vækstforums fokusområder har oplevet en fremgang i eksporten, men eksporten har udviklet sig særlig positivt inden for energi og klima, hvor eksporten er steget med 38,8 procent til trods for en tilbagegang i omsætningen på 12,0 procent. De seneste tal for omsætning og eksport er genstand for løbende revideringer.Industriens konjunkturindikator fortsætter opadgående tendens
Industriens sammensatte konjukturindikator fortsætter den positive tendens og ligger på det højeste niveau siden sommeren 2014. Det er især industriens vurdering af ordrebeholdning og færdigvarelagre, som trækker fremgangen. Der er positive forventninger til beskæftigelsen, og hver 10. virksomhed melder om mangel på arbejdskraft, hvilket dog er mindre end på samme tid sidste år.Byggeriet mangler arbejdskraft
Der ses en mindre stagnation i byggeriets sammensatte konjunkturindikator, men niveauet er fortsat meget højt. Der er positive forventninger til beskæftigelsen, og selvom der ikke er så mange måneders arbejde i ordrebøgerne som på samme tidspunkt sidste år, er der sket en meget kraftig stigning i manglen på kvalificeret arbejdskraft.Konjunkturindikatoren for serviceerhverv stiger igen
Serviceerhvervenes sammensatte konjunkturindikator stiger igen. Både den faktiske forretningssituation, den faktiske omsætning og den forventede omsætning udvikler sig positivt. Der er en mindre stigning i manglen på kvalificeret arbejdskraft i forhold til samme tidspunkt sidste år.