Konjunktursituationen 4. kvartal 2016

Beskæftigelsen er steget med 8.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere det seneste år, og ledigheden er faldet med godt 1.600 fuldtidspersoner. Der er fremgang i både omsætning og eksport. For første gang i tre kvartaler voksede industriens beskæftigelse i 2. kvartal i år, og eksporten i Vestjylland for første gang i flere år. Aktuelt peger de sammensatte konjunkturindikatorer nedad for industrien, opad for bygge og anlæg og svagt opad for serviceerhvervene.


Beskæftigelsen stiger

Den midtjyske beskæftigelse fortsætter med at stige, og i 2. kvartal var antallet af lønmodtagere 8.000 personer højere end på samme tidspunkt sidste år. Fremgangen er stadig størst inden for erhvervsservice, bygge og anlægsvirksomhed samt handel og transport, men for første gang i tre kvartaler vokser beskæftigelsen også i industrien. Inden for vækstforums fokusområder har den absolutte fremgang været størst netop i industrien, mens turismen har haft den største relative fremgang.


Ledigheden falder

Ledigheden falder fortsat, og den sæsonkorrigerede ledighed var i september måned på 3,6 procent af arbejdsstyrken mod et landsgennemsnit på 4,2 procent. Vestjylland har regionens laveste ledighed på 3,1 procent af arbejdsstyrken, og det seneste år er ledigheden også faldet relativt mere i Vestjylland end i Østjylland. Antallet af langtidsledige falder i hele regionen.


Både omsætning og eksport vokser

I 2. kvartal voksede de midtjyske virksomheders omsætning med 4,6 procent i forhold til 2. kvartal sidste år, mens eksporten voksede med 6,9 procent. I samme periode faldt eksporten i de øvrige regioner med 7,0 procent. For første gang i flere år voksede eksporten også i Vestjylland - endda med hele 11,9 procent.


Fald i industriens konjunkturindikator

Industriens sammensatte konjukturindikator er faldet tilbage de seneste tre måneder. Det kommer efter en solid fremgang i årets første seks måneder. Der er positive forventninger til produktion, men der er negative forventninger til ordreindgangen og salgspriserne. Især forventningerne til ordreindgangen er faldet markant i forhold til samme tidspunkt sidste år. Forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder sniger sig kun lige over på den positive side. Virksomhederne ser mangel på efterspørgsel, som den største barriere for vækst, og i modsætning til forrige kvartal er der ingen nævneværdige tegn på rekrutteringsproblemer.


Byggeriet har positive forventninger og mangler arbejdskraft

Korrigeret for sæsonudsving fortsætter byggeriets sammensatte konjunkturindikator med at ligge højt. Der er dog negative forventninger til både byggeaktivitet og beskæftigelse i årets sidste tre måneder, og forventningerne er noget lavere end på samme tidspunkt sidste år. Der er dog fortsat knap fem måneders arbejde i ordrebøgerne, og mangel på arbejdskraft opleves nu som en begrænsning for vækst hos hver femte virksomhed, vægtet efter beskæftigelse.


Konjunkturindikatoren for serviceerhverv er nedadgående

Korrigeret for sæsonudsving fortsætter den nedadgående tendens i den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene. Indikatoren ligger dog fortsat over middelværdien for perioden 2011-2016. Der er positive forventninger til de kommende tre måneders forretningssituation og omsætning, om end forventningerne er på et noget lavere niveau end på samme tidspunkt sidste år. Manglen på efterspørgsel er på det laveste niveau siden 2011, og hver syvende virksomhed, vægtet efter beskæftigelse, oplever mangel på arbejdskraft.