Konjunktursituationen 1. kvartal 2016

Det går stille og roligt fremad i Region Midtjylland med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående optimisme ude hos regionens virksomheder. Vi venter dog fortsat på de helt positive signaler fra industrien.


Stigende beskæftigelse
Det seneste år er beskæftigelsen steget i regionen. Stigningen er forankret i hele regionen, selvom den relative stigning er størst i Østjylland. Fødevare- og turismeerhvervene oplever en solid fremgang, hvor imod beskæftigelsen falder i energi- og klimaerhvervet. Industrien kan notere sig for et ganske lille fald i beskæftigelsen det seneste år.


Faldende ledighed
Ledigheden udviser en stadig faldende tendens. Ledigheden i Region Midtjylland er lavere end landsgennemsnittet, og til trods for at ledigheden det seneste år er faldet mere i Østjylland end i Vestjylland, er ledigheden i Vestjylland lavere end i Østjylland. Antallet af langtidsledige er faldet markant i hele regionen.


Stigende omsætning og eksport
Det seneste år er såvel omsætningen som eksporten steget. Fremgangen Region i Midtjylland er betydeligt større end på landsplan. Både Østjylland og Vestjylland oplever en jævn fremgang i den indenlandske omsætning, men hvor den østjyske eksport er i hastig vækst, er den vestjyske eksport gået tilbage.


Industriens forventninger står lidt i stampe
Regionens virksomheder i industrien har positive forventninger til ordreindgangen og produktionen, men de forventer ikke, at det giver sig udslag i flere ansatte på kort sigt. Virksomhederne ser mangel på efterspørgsel, som den største begrænsning for deres udvikling. Selvom deres kapacitetsudnyttelse er stigende, forventer de ikke at ændre i deres nuværende investeringsplaner.


Byggeriets forventninger er stigende
Byggeriet er betydeligt mindre pessimistiske end på samme tidspunkt sidste år. Mangel på efterspørgsel er fortsat den største begrænsning for virksomhedernes udvikling, men selvom det stadig ligger på et lavt niveau, begynder et stigende antal virksomheder også at melde om mangel på arbejdskraft.


Stor optimisme i serviceerhvervene
Trods et lille dyk de seneste måneder går serviceerhvevene ind i 2016 med store forventninger.
Serviceerhvervene har positive og stigende forventninger til den generelle forretningssituation, omsætning og beskæftigelse. Andelen af virksomheder, der oplever mangel på efterspørgsel, har ikke været lavere siden starten af 2011, hvor det regionale konjunkturbarometer går til. Det giver sig også udslag i, at antallet af virksomheder, der oplever mangel på arbejdskraft er steget kraftigt det seneste år.