Konjunkturen i Region Midtjylland


På denne side kan du finde en oversigt over relevante rapporter og relevante data vedrørende udviklingen i konjunktursituationen i Region Midtjylland og hele landet.

Konjunktursituationen i Region Midtjylland
Denne rapport udarbejdes hvert kvartal og beskriver den aktuelle udvikling i beskæftigelsen og ledigheden. Beskæftigelsesudviklingen er endvidere opdelt på de fire fokusområder:

  • Fødevarer
  • Energi og klima
  • Smart industri
  • Kreative erhverv, ikt og turisme.

Fokusområderne er de erhverv, som Vækstforum har prioriteret i Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025. Fokusområderne er erhvervsområder, hvor Region Midtjylland en styrkeposition i forhold til de øvrige regioner i Danmark og et potentiale for at skabe vækst – både regionalt, nationalt og internationalt.


I rapporten er virksomhedernes forventninger til konjunktursituationen belyst via særkørsler fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer, som belyser konjunktursituationen inden for industri, bygge- og anlægsvirksomhed og de private serviceerhverv. Rapporten for konjunktursituationen i 1. kvartal 2016 viser, at det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående optimisme ude hos regionens virksomheder. Vi venter dog fortsat på de helt positive signaler fra industrien.


KONJUNKTUREN I REGION MIDTJYLLAND 1. KVARTAL 2016

KONJUNKTUREN I REGION MIDTJYLLAND 3. KVARTAL 2016

KONJUNKTUREN I REGION MIDTJYLLAND 4. KVARTAL 2016

KONJUNKTUREN I REGION MIDTJYLLAND 1. KVARTAL 2017

KONJUNKTUREN I REGION MIDTJYLLAND 2. KVARTAL 2017

KONJUNKTUREN I REGION MIDTJYLLAND 3. KVARTAL 2017