Kontor, administration, regnskab og finans

Erhvervsområdet kontor, administration, regnskab og finans kan defineres som funktionærarbejde. Inden for erhvervsområdet beskrives kompetencebehov for stillingskategorierne:

  • Bogholder/regnskabsassistent
  • Finansmedarbejder
  • Kontor- og sekretærmedarbejdere.

Bogholder/regnskabsassistent kaldes også regnskabsmedarbejdere, der varetager virksomheders daglige pengestrømme og økonomiske transaktioner.

Finansmedarbejdere beskæftiger sig med mere overordnede finansielle opgaver inden for handel med værdipapirer, investering, valutahandel m.v. Finansmedarbejderes opgaver afhænger af, hvilken type virksomhed de er ansat i. Nogle arbejder i store virksomheder med egne finansafdelinger (kaldet intern bank). Her udfører de samme opgaver som i traditionelle banker.

Kontor- og sekretærmedarbejdere er beskæftigede med generelt kontorarbejde.