Kontor- og sekretærarbejder

Kontor- og sekretærarbejder

Kontor- og sekretærarbejde er det grundlæggende administrative arbejde i enhver privat eller offentlig virksomhed. Opgaverne er knyttet til virksomhedens drift, implementering og udvikling og indeholder udbredt brug af IT i forhold til administration af løn m.m., tekstbehand­ling og formidling i forhold til at skrive breve, e-mails og fakturaer. I mange virksomheder foregår en del korrespondance på fremmedsprog.

Arbejdsopgaverne varierer alt efter virksomhed og fagligt område samt kontorfunktionærens faglige kvalifikationer. Nogle kontorfunktionærer har ansvaret for at lave budgetter og føre regnskab, hvorimod andre står for at formulere breve på dansk og fremmedsprog. Der er også mange andre opgaver som f.eks. telefonbetjening og bestilling af varer.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

Nuværende kompetencebehov

Fremtidige kompetencebehov

Faglige

 • Hyppigt forekommende hovedfunktioner:
 • Skrive breve, e-mails og fakturaer
 • Telefonbetjening
 • Bestilling af varer
 • Udsende mødeindkaldelser, breve m.m.
 • Sagsbehandling
 • Indtastning
 • IT-færdigheder og digitale kompetencer
 • Økonomi, løn og regnskab
 • (Kunde)service
 • Salg og indkøb.

Faglige

 • Øget kompetence indenfor planlægning, problemløsning og styring
 • Kundeservice/administration i CRM-systemer
 • ERP-systemer og regneark. Specialiserede IT-kompetencer stadigt vigtigere.
 • Bidrager til øget produktivitet
 • Procesinnovation
 • Udvikling
 • Projektledelse
 • Implementering.

Generelle

 • Kommunikation
 • Gode sprogkundskaber
 • Optimering
 • Projektkompetencer
 • Sagsbehandling og jura.

Generelle

 • Generalistkompetencer
 • Specialisering af administrative kernefunktioner
 • Rådgivende og udviklende kompetencer
 • Formidlingskompetence - øget kompetence i skriftlig kommunikation og information i relation til borgere/kunder.
 • Kan lære fra sig/instruere kolleger
 • Lederevner
 • Markedsføring.

Personlige

 • Omhyggelig og struktureret
 • Selvledelse og proaktivitet
 • Indlevelse.

Personlige

 • Overblik og planlægningsevne
 • Selvledelse
 • Helhedsforståelse
 • Forretningsforståelse.


Læs mere her:
Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for kontoransatte
Fremtidige kompetencebehov for kontoransatte
Nuværende kompetencebehov for kontoransatte