Lager- og logistikmedarbejder

Lager- og logistikarbejdere dækker over en række professioner, der omhandler arbejdet med at lagre, laste og losse. Arbejdsopgaverne inden for dette område berører alle på den ene eller anden måde transport, kørsel eller sejlads. Arbejdsopgaverne udføres i virksomheder, der fremstiller og fordeler varer og produkter, eller som løser transportopgaver for andre. Lagerarbejdere modtager de varer, der ankommer. De skal evt. pakkes ud, tælles op, mærkes og placeres på lageret. Ofte skal udgående varer emballeres inden forsendelsen. Desuden skal lager- og transportarbejdere kontrollere, optælle og registrere varepartier samt veje og måle dem af. På nogle lagre tager lagerarbejderen sig også af kundebetjening.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

Nuværende kompetencebehov

Fremtidige kompetencebehov

Faglige

 • Modtagelse, udpakning, mærkning og optælling af varer
 • Placering af varer på lageret
 • Emballering og pakning af varer
 • Kontrol af varepartier
 • Vejning og måling af varer
 • Stabling af varer med truck/kran
 • Kundebetjening
 • Eftersyn og vedligeholdelse af lager- og transportudstyr.

Faglige

 • Øget brug af IT og teknologi
 • Forsyningssikkerhed
 • Back-up infrastruktur bestående af decentralisering af lagre vil føre til specialisering.

Generelle

 • IT-færdigheder
 • Danskkundskaber
 • Kommunikations- og sprogkundskaber
 • Kvalitetsbevidst
 • Samarbejdsevne
 • Struktureret.

Generelle

 • Sprogkundskaber
 • Kulturforståelse.

Personlige

 • Serviceorienteret
 • Selvstændig
 • Kan yde en ekstra indsats.

Personlige

 • Omstillingsparathed
 • Pædagogiske evner
 • Håndtering af arbejdspres.