Landbrug, gartneri og dyrepleje

Indenfor erhvervsområdet landbrug, gartneri og dyrepleje beskrives kompetencebehovene for:

  • Landbrugsmedhjælper
  • Fodermester
  • Anlægsgartner
  • Jordbrugsteknolog


Erhvervsområdet landbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje omfatter det, der benævnes som primærerhverv, fordi de producerer de råstoffer, som samfundet anvender. De primære erhverv er i takt med industrialiseringen svundet ind som beskæftigelsesområde. I 1950 var der næsten 600.000 beskæftiget i de primære erhverv, men i 2006 var der kun 100.000. Siden 2001 er antallet af beskæftigede i landbrug og gartneri faldet med næsten 30% fra 88.000 beskæftigede i 2001 til ca. 62.000 beskæftigede i 2011. Gennem de senere år har en del østeuropæere fået arbejde som medhjælpere i det danske landbrug. Der er ingen tegn på, at beskæftigelsesudviklingen ændres i årene fremover.

Faldet i beskæftigelsen skyldes ikke, at der er mindre brug for de primære erhverv, blot at langt mere af arbejdet bliver udført af maskiner, og derfor er det ikke nødvendigt med nær så mange arbejdere.

De primære erhverv, herunder landbrugssektoren, gennemgår i disse år en fortsat udvikling i retning af større og større produktionsenheder og med stigende teknologianvendelse og automatisering. Robotteknologi er ved at vinde frem i landbruget både med hensyn til diagnostik og forebyggelse af sygdomme i planter og hos dyr, men også som erstatning for manuel arbejdskraft f.eks. i forbindelse med fodring. Fremadrettet kan det forventes, at anvendelsen af robotteknologi i landbruget vil stige.

Samtidig præges de primære erhverv også af et stigende fokus på bæredygtighed, økologi, dyrevelfærd og miljøvenlig produktion. Ligeledes er der også et stigende fokus på produktion af fødevarer af højere kvalitet fremfor standardiseret masseproduktion.