Landbrugsmedhjælper

Landbrugsmedhjælpere er typisk ufaglærte arbejdere ansat på danske gårde til at hjælpe til med den daglige drift af såvel husdyrbesætning som markarbejde.


De fleste landbrug har kvæg- eller svineavl. Husdyrene skal normalt fodres og tilses to gange dagligt. Staldarbejdet er meget mekaniseret, og hårde fysiske arbejdsprocesser bliver i dag klaret ved hjælp af maskiner. Landbrugsmedhjælpere, der arbejder med malkekvæg, deltager også i malkning af køerne to gange dagligt.

Når arbejdet med husdyrene er klaret, venter markarbejdet og andre nødvendige opgaver som rengøring, vedligeholdelse af maskiner og bygninger samt andet forefaldende arbejde. Arbejdet i marken foregår med specialiserede planteavlsmaskiner, og markarbejdet varierer meget i årets løb.

Landbrugsmedhjælperen må påregne weekendarbejde, da husdyrene også skal fodres og tilses på dette tidspunkt, samt svingende arbejdsbyrde i løbet af sæsonen, f.eks. i forbindelse med høsten.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Udføre almindelige arbejdsopgaver i forhold til husdyr og reagere på unormal adfærd
 • Forestå den praktiske fodring
 • Foretage de nødvendige handlinger ved reproduktionsforløb
 • Konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr
 • Udføre almindeligt forekommende praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder
 • Håndtere kemikalier efter instruks og i praksis anvende og indstille sprøjtemateriel
 • Anvende, betjene og vedligeholde almindelige udvalgte maskiner og tekniske installationer samt vedligeholde bygninger.

 Faglige

 • Udføre almindelige arbejdsopgaver i forhold til husdyr og reagere på unormal adfærd
 • Forestå den praktiske fodring
 • Foretage de nødvendige handlinger ved reproduktionsforløb
 • Konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr
 • Udføre almindeligt forekommende praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder
 • Håndtere kemikalier efter instruks og i praksis anvende og indstille sprøjtemateriel
 • Anvende, betjene og vedligeholde almindelige udvalgte maskiner og tekniske installationer samt vedligeholde bygninger
 • Større grad af teknologisk forståelse i forhold til automatiserede driftsprocesser i stalden, f.eks. programmering af maskiner, overvågning og fejlfinding
 • Grønne krav til dyrehold samt efterlevelse af miljøkrav

 Generelle

 • Engelskkundskaber
 • Kørekort

 Generelle

 • Engelskkundskaber
 • Kørekort

 Personlige

 • Selvstændighed
 • Tage ansvar for sine arbejdsopgaver på gården
 • Gode samarbejdsevner
 • Fleksibilitet og omstillingsparathed

 Personlige

 • Selvstændighed
 • Tage ansvar for sine arbejdsopgaver på gården
 • Gode samarbejdsevner
 • Fleksibilitet og omstillingsparathed

Læs mere her:
Karriere- og videreuddannelsesmuligheder ofr landbrugsmedhjælpere
Fremtidige kompetencebehov for landbrugsmedhjælpere
Nuværende kompetencebehov for landbrugsmedhjælpere