Ledelse

De følgende beskrivelser af kompetencebehov fokuserer på forskellige kategorier af ledere i den private sektor.Selvom mange kompetencekrav til ledere er ens i den offentlige og private sektor så har ledelse i den private sektor til formål at skabe forretningsmæssig vækst og øge virksomhedens indtjening. Dette er styrende for hvilke kompetencer, der kræves i den private sektor. 

Analysen af fremtidens kompetencekrav for ledere sondrer mellem følgende typer af ledere:

Topledere: Denne gruppe omfatter ledere, der udøver overordnet ledelse af virksomheder. En virksomheds størrelse har selvfølgelig betydning for de kompetencekrav, der stilles til en topleder, men analysen sammenfatter så vidt muligt de generelle kompetencer, der kræves af topledere, hvad enten de leder en større koncern med mange ansatte eller en mindre virksomhed.

Mellemledere: Denne gruppe omfatter ledere, der har ansvaret for ledelse af en afgrænset afdeling eller funktion i virksomheden.

Projektledere: Projektledere er personer, der leder et projekt, der har sine egne målsætninger og budget, og som er afgrænset i tid. I en privat virksomhed kan det f.eks. være et udviklingsprojekt, der skal udvikle nye produkter, markeder eller arbejdsgange.

Personaleledere/HR-konsulenter: Personaleledere/HR-konsulenter fungerer typisk som stabsfunktion i virksomheder således, at de administrerer personalets løn og kontraktforhold samt rådgiver og understøtter mellemledelsens personaleledelse og udvikling.

IT-ledere: Den stigende digitalisering af forretningsmæssige processer betyder, IT-funktionen i virksomheden bliver en selvstændig ledelsesfunktion af stigende økonomisk og strategisk betydning for virksomheden. Derfor stilles der særlige kompetencekrav til at lede en virksomheds IT-anvendelse.