Ledighedstal april 2017

3,7% ledighed i april 2017 i Region Midtjylland

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 22.802 ledige i Region Midtjylland i april 2017. Det svarer til en ledighed på 3,7% af arbejdsstyrken. Bruttoledigheden omfatter både registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Den registrerede bruttoledighed kan blandt andet give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

   • I det seneste år – fra april 2016 til april 2017 – er bruttoledigheden i Region Midtjylland steget med 711 ledige, hvilket svarer til en stigning i på 3,2% det seneste år. Flere kommer dog i arbejde, selvom bruttoledigheden vokser. Dette skyldes, at flere melder sig klar til tjeneste og udbyder deres arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Det gælder bl.a. personer på integrationsydelse, som nu i højere grad erklæres jobparate.
   • Korrigeret for sæsonudsving var der 22.994 bruttoledige i april 2017, svarende til en ledighed på 3,8%. Ledighedsniveauet korrigeret for sæsonudsving har holdt sig stabilt på mellem 3,6% og 3,8% igennem de seneste 12 måneder.
   • Fordelt på kommuner er ledigheden i Region Midtjylland lavest i Hedensted med 2,7% og højest i Samsø med 7,0%.
   • Fordelt på køn er ledigheden i Region Midtjylland lavere for mænd (3,6%) end for kvinder (3,9%).
   • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 8,6%, mens den er lavest for de 40 til 59-årige med en ledighed på 2,6%.
   • I marts (ikke april) 2017 er der 4347 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 16,0%. De langtidsledige udgør 16,2% af alle ledighedsberørte. Dvs. at cirka 1 ud af 6 ledigsberørte i marts 2017 er langtids­ledig og har dermed været ledig over 80% at tiden i de seneste 52 uger.


Bruttoledigheden i april 2017 i Region Midtjylland

Du kan vælge at tilgå ledighedstalene for april 2017 i pdf-format, som er velegnet til udskrift og en hurtig gennemlæsning.

Vedlagt er også et regneark med ledighedstalene for april 2017, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).