Ledighedstal august 2016

3,4% ledighed i august 2016 i Region Midtjylland

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 20.487 ledige i Region Midtjylland i august 2016. Det svarer til en ledighed på 3,4% af arbejdsstyrken. Ledigheden er målt som bruttoledigheden og dækker over alle ledige inklusiv ledige i aktivering.

Kortet nedenfor viser ledighedsniveauet i alle kommuner i august 2016. Hvis du klikker på en kommune kan du se ledighedudviklingen i det seneste år.

  • I det seneste år – fra august 2015 til august 2016 – er ledigheden faldet med 1.193 ledige, svarende til et fald på 5,5%.

  • Korrigeret for sæsonudsving var der 22.637 bruttoledige i august 2016, svarende til en ledighed på 3,7%. Ledighedsniveauet har holdt sig stabil på mellem 3,7% og 3,9% igennem de seneste 10 måneder. Det aktuelle ledighedsniveau er dog på et af de laveste niveauer siden midten af 2009.

  • Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Ringkøbing-Skjern og Skanderborg - begge med 2,0%. Den højeste er i Aarhus med 4,8%. I det seneste år er ledigheden faldet i de fleste kommuner i Region Midtjylland undtaget Lemvig, Horsens og Aarhus, hvor ledigheden er steget med 0,1-0,2%-point. Det største fald har været på Samsø med en nedgang på 1,0%-point.

  • Fordelt på køn er ledigheden lavere for mænd (2,9%) end for kvinder (3,9%). Idet seneste år er ledigheden faldet 7,0% for mænd og 4,2% for kvinder.

  • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 8,7%, mens den er lavest for de 40 til 49-årige med en ledighed på 2,3%. Ledigheden er faldet for de fleste aldersgrupper - undtaget de 25 til 29-årige med en stigning på 11,7% og de 60-årige og ældre med en lille stigning på 0,7%.

  • Fordelt på a-kasser er ledigheden lavest i El-faget (elektrikere) med 1,0%. Herefter kommer DSA (sygeplejersker mv.) og Lederne - begge med en ledighed på 1,6%. Modsat er ledigheden højest hos Magistrene med 6,5% og Økonomerne med 6,1%. I det seneste år er ledigheden faldet i de fleste a-kasser i Region Midtjylland. Det største fald i ledigheden har været inden for 3F med en nedgang på 525, KRIFA med en nedgang på 236 ledige og HK med en nedgang på 222. Kun inden for Akademikere, Økonomier, Journalister, Magistre, DSA og DLF-A har der været en stigning i antallet af ledige.

  • I juli 2016 er der 4.786 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 9,7%. De langtidsledige udgør 23,1% af alle ledighedsberørte. Dvs. at næsten 1 ud af 4 ledige i juli 2016 er langtids­ledige og dermed har været ledige over 80% at tiden i de seneste 52 uger. Langtidsledigheden er faldet både blandt mænd og kvinder og i de fleste aldersgrupper. Langtidsledighedstallene for august bliver først opdateret efter uge 42 pga. dataproblemer i jobindsats.dk

Vedlagt er et regneark med ledighedstal, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).