Ledighedstal august 2017

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 23.620 ledige i Region Midtjylland i august 2017. Det svarer til en ledighed på 3,9% af arbejdsstyrken. Bruttoledigheden omfatter både registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Den registrerede bruttoledighed kan blandt andet give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

  • Det seneste år er bruttoledigheden i Region Midtjylland steget med 2.187 ledige, hvilket svarer til en stigning i på 10,2%. Opgørelser viser dog, at flere kommer dog i arbejde, selvom bruttoledigheden vokser. Se eventuelt Konjunkturredegørelse, 3. kvartal 2017. Dette skyldes, at flere melder sig klar til tjeneste og udbyder deres arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Det gælder bl.a. personer på integrationsydelse, som nu i højere grad erklæres jobparate.
  • Korrigeret for sæsonudsving var der 24.574 bruttoledige i august 2017, svarende til en ledighed på 4,0%. Det seneste år har der været en opadgående tendens i ledigheden, når der korrigeres for sæsonudsving.
  • Fordelt på kommuner er ledigheden i Region Midtjylland lavest i Hedensted med 2,3% og højest i Aarhus med 5,2%.
  • Fordelt på køn er ledigheden i Region Midtjylland lavere for mænd (3,5%) end for kvinder (4,3%).
  • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 10,0%, mens den er lavest for de 50 til 59-årige med en ledighed på 2,4%.
  • I juni (ikke august) 2017 er der 4.630 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 14,5%. De langtidsledige udgør 18,3% af alle ledighedsberørte. Dvs. at mellem hver femte og sjette ledighedsberørte i juni 2017 er langtidsledig og dermed har været ledig over 80% at tiden i de seneste 52 uger.

Bruttoledigheden i procent af arbejdsstyrken, august 2017Læs mere i nedenstående regneark med ledighedstal, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).

Du kan også vælge at tilgå ledighedstallene for august 2017 i pdf-format.