Ledighedstal december 2017

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 23.155 ledige i Region Midtjylland i december 2017. Det svarer til en ledighed på 3,8% af arbejdsstyrken. Bruttoledigheden omfatter både registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Den registrerede bruttoledighed kan blandt andet give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Det seneste år er bruttoledigheden i Region Midtjylland steget med 16 ledige, hvilket svarer til en stigning på 0,1%. Opgørelser viser dog, at flere kommer dog i arbejde, selvom bruttoledigheden vokser. Se eventuelt Konjunkturredegørelse, 4. kvartal 2017. Dette skyldes, at flere melder sig klar til tjeneste og udbyder deres arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Det gælder bl.a. personer på integrationsydelse, som nu i højere grad erklæres jobparate.

Korrigeret for sæsonudsving var der 23.195 bruttoledige i december 2017, svarende til en ledighed på 3,8%. Dermed faldt ledigheden med 524 bruttoledige fra november til december, når der korrigeres for sæsonudsving.

Fordelt på kommuner er ledigheden i Region Midtjylland lavest i Ringkøbing-Skjern og Skanderborg med 2,6% og højest i Samsø med 6,1%.

Fordelt på køn er ledigheden i Region Midtjylland lavere for mænd (3,5%) end for kvinder (4,1%).

Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige (8,6%) og for de 16 til 24-årige (2,6%).

Fordelt på a-kassegrupper er ledigheden højest hos Akademikere (4,4%) og lavest hos Selvstændige (2,3%) og Funktionærer og tjenestemænd (2,3%).

I december 2017 er der 6.416 langtidsledige i Region Midtjylland, og det seneste år er antallet af langtidsledige dermed steget med 35,6%. De langtidsledige udgør 25,2% af alle ledighedsberørte. Dvs. at cirka hver fjerde ledighedsberørte i december 2017 er langtidsledig og dermed har været ledig over 80% at tiden i de seneste 52 uger.

 

Du kan vælge at tilgå ledighedstallene for december 2017 i pdf-format, som er velegnet til udskrift og en hurtig gennemlæsning.

 

Vedlagt er også et regneark med ledighedstallene for december 2017, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).