Ledighedstal februar 2016

4,1% ledighed i februar 2016 i Region Midtjylland

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 25.074 ledige i Region Midtjylland i februar 2016. Det svarer til en ledighed på 4,1% af arbejdsstyrken. Ledigheden er målt som bruttoledigheden og dækker over alle ledige inklusiv ledige i aktivering.

Kortet nedenfor viser ledighedsniveauet i alle kommuner i februar 2016. Hvis du klikker på en kommune kan du se ledighedudviklingen i det seneste år.

  • I det seneste år – fra februar 2015 til februar 2016 – er ledigheden faldet med 2.948 ledige, svarende til et fald på 10.5%.

  • Korrigeret for sæsonudsving var der 22.666 bruttoledige i februar 2016, svarende til en ledighed på 3,7%. Ledighedsniveauet er faldet lidt igennem 2015 og ligger i starten af 2016 på det laveste niveau siden midten af 2009.

  • Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Skanderborg med 2,6%. Den højeste er på Samsø med 6,5%. I det seneste år er ledigheden faldet i alle kommuner i Region Midtjylland undtaget Lemvig, hvor ledigheden er steget med 0,2%-point. Det største fald har været i Syddjurs med en nedgang på 1,0%-point og i Struer og Ringkøbing-Skjern - begge med et fald på 0,9%-point.

  • Fordelt på køn er ledigheden lavere for mænd (3,9%) end for kvinder (4,5%). Idet seneste år er ledigheden faldet 12,6% for mænd og 8,5% for kvinder.

  • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 8,6%, mens den er lavest for de 16 til 24-årige og 40 til 49-årige - begge med en ledighed på 3,2%. Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper - dog med små ledighedsfald for de 25 til 29-årige og de 60-årige og ældre.

  • Fordelt på a-kasser er ledigheden lavest i El-faget (elektrikere) med en ledighed på 1,2% og i DLF-A (lærere mv.) med 1,7%. Modsat er ledigheden højest i 3F og Teknikernes a-kasse - begge med 7,2%. I det seneste år er ledigheden faldet i de fleste a-kasser i Region Midtjylland. Det største fald i ledigheden har været inden for 3F med en nedgang på 1.164, HK med en nedgang på 447 og KRIFA med en nedgang på 422 ledige. Kun inden for DSA, Min a-kasse og i Akademikerne har der været en stigning i antallet af ledige.

  • I februar 2016 er der 5.348 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 11,0%. De langtidsledige udgør 20,28% af alle ledighedsberørte. Dvs. at godt 1 ud af 5 ledige i februar 2016 er langtids­ledige og dermed har været ledige over 80% at tiden i de seneste 52 uger. Langtidsledigheden er faldet både blandt mænd og kvinder og i de fleste aldersgrupper undtaget gruppen med 60-årige og ældre.

Vedlagt er et regneark med ledighedstal, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).