Ledighedstal februar 2017

4,2% ledighed i februar 2017 i Region Midtjylland

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 25.590 ledige i Region Midtjylland i februar 2017. Det svarer til en ledighed på 4,2% af arbejdsstyrken. Bruttoledigheden omfatter både registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Den registrerede bruttoledighed kan blandt andet give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

  • I det seneste år – fra februar 2016 til februar 2017 – er ledigheden steget med 799 ledige, svarende til en stigning på 3,2%.
  • Korrigeret for sæsonudsving var der 23.168 bruttoledige i februar 2017, svarende til en ledighed på 3,8%. Ledighedsniveauet har holdt sig stabilt på mellem 3,6% og 3,8% igennem de seneste 12 måneder.
  • Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Hedensted med 2,8% og højest i Aarhus med 6,8%. I det seneste år er ledigheden steget i 15 af Region Midtjyllands 19 kommuner.
  • Fordelt på køn er ledigheden lavere for mænd (4,0%) end for kvinder (4,3%).
  • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 9,5%, mens den er lavest for de 40 til 49-årige med en ledighed på 3,0%.
  • I januar (ikke februar) 2017 er der 4628 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 16,5%. De langtidsledige udgør 16,8% af alle ledighedsberørte. Dvs. at cirka 1 ud af 6 ledige i august 2016 er langtids­ledig og har dermed været ledig over 80% at tiden i de seneste 52 uger. Langtidsledigheden er faldet både blandt mænd og kvinder og i alle aldersgrupper.

Du kan vælge at tilgå ledighedstalene i pdf-format, som er velegnet til udskrift og en hurtig gennemlæsning.

Vedlagt er også et regneark med ledighedstal, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).