Ledighedstal februar 2018

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 24.536 ledige i Region Midtjylland i februar 2018. Det svarer til en ledighed på 3,9% af arbejdsstyrken. Bruttoledigheden omfatter både registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Den registrerede bruttoledighed kan blandt andet give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det seneste år er bruttoledigheden i Region Midtjylland faldet med 1.363 ledige, hvilket svarer til et fald på 5,3%.

Korrigeret for sæsonudsving var der 22.761 bruttoledige i februar 2018, svarende til en ledighed på 3,7%. Dermed faldt ledigheden med 140 bruttoledige fra januar til februar, når der korrigeres for sæsonudsving.

Fordelt på kommuner er ledigheden i Region Midtjylland lavest i Skanderborg Kommune med 2,5% og højest i Samsø Kommune med 7,3%.

Fordelt på køn er ledigheden i Region Midtjylland lavere for mænd (3,7%) end for kvinder (4,2%).

Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige (9,0%) og lavest for de 16 til 24-årige og 50-59 årige (begge med 2,8%).

Fordelt på a-kassegrupper er ledigheden højest hos Akademikere samt Industri og byggefag (begge med 4,7%) og lavest hos Selvstændige (2,3%).

I januar (ikke februar) 2018 er der 6.535 langtidsledige i Region Midtjylland, og det seneste år er antallet af langtidsledige dermed steget med 39,4%. De langtidsledige udgør 23,6% af alle ledighedsberørte. Dvs. at cirka hver fjerde ledighedsberørte i januar 2018 er langtidsledig og dermed har været ledig over 80% at tiden i de seneste 52 uger.

Du kan vælge at tilgå ledighedstallene for februar 2018 i pdf-format, som er velegnet til udskrift og en hurtig gennemlæsning. 

Vedlagt er også et regneark med ledighedstallene for februar 2018, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).