Ledighedstal januar 2016

4,1% ledighed i januar 2016 i Region Midtjylland

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 24.640 ledige i Region Midtjylland i januar 2016. Det svarer til en ledighed på 4,1% af arbejdsstyrken. Ledigheden er målt som bruttoledigheden og dækker over alle ledige inklusiv ledige i aktivering.

Kortet nedenfor viser ledighedsniveauet i alle kommuner i januar 2016. Hvis du klikker på en kommune kan du se ledighedudviklingen i det seneste år.

  • I det seneste år – fra januar 2015 til januar 2016 – er ledigheden faldet med 2.067 ledige, svarende til et fald på 8,3%.

  • Korrigeret for sæsonudsving var der 22.955 bruttoledige i januar 2016, svarende til en ledighed på 3,8%. Ledighedsniveauet er faldet lidt igennem 2015 og ligger i starten af 2016 på det laveste niveau siden midten af 2009.

  • Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Skanderborg med 2,7%. Den højeste er på Samsø med 6,0%. I det seneste år er ledigheden faldet i alle kommuner i Region Midtjylland undtaget Lemvig, hvor ledigheden er uændret. Det største fald har været i Syddjurs og Ringkøbing-Skjern med en nedgang på 0,9%-point.

  • Fordelt på køn er ledigheden lavere for mænd (3,8%) end for kvinder (4,4%). Idet seneste år er ledigheden faldet 11,6% for mænd og 7,7% for kvinder.

  • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 7,9%, mens den er lavest for de 16 til 24-årige med 3,0%. Ledigheden er faldet for de alle aldersgrupper -dog med små ledighedsfald for de 25 til 29-årige og de 60-årige og ældre.

  • Fordelt på a-kasser er ledigheden lavest i El-faget (elektrikere) og i DLF-A (lærere mv.) – begge a-kasser med 1,4% ledighed. Modsat er ledigheden højest i Teknikernes a-kasse med 7,1% og i 3F med 7,0%. I det seneste år er ledigheden faldet i de fleste a-kasser i Region Midtjylland. Det største fald i ledigheden har været inden for 3F med en nedgang på 1.134 og KRIFA med 417 ledige. Kun inden for DSA, Min a-kasse og i Akademikerne har der været en stigning i antallet af ledige.

  • I januar 2016 er der 5.606 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 9,9%. De langtidsledige udgør 20,8% af alle ledighedsberørte. Dvs. at godt 1 ud af 5 ledige i januar 2016 er langtids­ledige og dermed har været ledige over 80% at tiden i de seneste 52 uger. Langtidsledigheden er faldet både blandt mænd og kvinder og i de fleste aldersgrupper undtaget gruppen med 60-årige og ældre.

Vedlagt er et regneark med ledighedstal, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).