Ledighedstal januar 2017

4,0% ledighed i januar 2017 i Region Midtjylland

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 24.231 ledige i Region Midtjylland i januar 2017. Det svarer til en ledighed på 4,0% af arbejdsstyrken. Ledigheden er målt som bruttoledigheden og dækker over alle ledige inklusiv ledige i aktivering.

  • I det seneste år – fra januar 2016 til januar 2017 – er ledigheden faldet med 149 ledige, svarende til et fald på 0,6%.
  • Korrigeret for sæsonudsving var der 22.666 bruttoledige i januar 2017, svarende til en ledighed på 3,7%. Ledighedsniveauet har holdt sig stabilt på mellem 3,6% og 3,7% igennem de seneste 12 måneder.
  • Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Skanderborg med 2,1% og højest i Aarhus med 4,3%. I det seneste år er ledigheden faldet i 14 af Region Midtjyllands 19 kommuner. Det største ledighedsfald har været på Samsø med et fald på 0,8%-point, mens den største ledighedsstigning har været i Holstebro med 0,2%-point.
  • Fordelt på køn er ledigheden lavere for mænd (3,8%) end for kvinder (4,2%). Idet seneste år er ledigheden steget 2,2% for mænd og faldet 3,3% for kvinder.
  • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 8,5%, mens den er lavest for de 40 til 49-årige med en ledighed på 2,9%.
  • I januar 2017 er der 4628 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 16,5%. De langtidsledige udgør 16,8% af alle ledighedsberørte. Dvs. at cirka 1 ud af 6 ledige i august 2016 er langtids­ledig og har dermed været ledig over 80% at tiden i de seneste 52 uger. Langtidsledigheden er faldet både blandt mænd og kvinder og i alle aldersgrupper.

Vedlagt er et regneark med ledighedstal, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).