Ledighedstal januar 2018

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 24.385 ledige i Region Midtjylland i januar 2018. Det svarer til en ledighed på 3,9% af arbejdsstyrken. Bruttoledigheden omfatter både registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Den registrerede bruttoledighed kan blandt andet give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer der er til rådighed for arbejdsmarkedet.
 

Det seneste år er bruttoledigheden i Region Midtjylland faldet med 1.195 ledige, hvilket svarer til et fald på 4,7%.

Korrigeret for sæsonudsving var der 22.787 bruttoledige i januar 2018, svarende til en ledighed på 3,7%. Dermed faldt ledigheden med 487 bruttoledige fra december til januar, når der korrigeres for sæsonudsving.

Fordelt på kommuner er ledigheden i Region Midtjylland lavest i Skanderborg Kommune med 2,6% og højest i Samsø Kommune med 6,5%.

Fordelt på køn er ledigheden i Region Midtjylland lavere for mænd (3,7%) end for kvinder (4,0%).

Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige (8,6%) og lavest for de 16 til 24-årige (2,7%).

Fordelt på a-kassegrupper er ledigheden højest hos Industri og byggefag (4,7%) og lavest hos Selvstændige (2,4%).

I januar 2018 er der 6.535 langtidsledige i Region Midtjylland, og det seneste år er antallet af langtidsledige dermed steget med 39,4%. De langtidsledige udgør 23,6% af alle ledighedsberørte. Dvs. at cirka hver fjerde ledighedsberørte i januar 2018 er langtidsledig og dermed har været ledig over 80% at tiden i de seneste 52 uger.

Du kan vælge at tilgå ledighedstallene for januar 2018 i pdf-format, som er velegnet til udskrift og en hurtig gennemlæsning.

Vedlagt er også et regneark med ledighedstallene for januar 2018, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).