Ledighedstal juli 2018

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 20.756 ledige i Region Midtjylland i juli 2018. Det svarer til en ledighed på 3,3% af arbejdsstyrken. Bruttoledigheden omfatter både registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Den registrerede bruttoledighed kan blandt andet give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer der er til rådighed for arbejdsmarkedet.
 

Det seneste år er bruttoledigheden i Region Midtjylland faldet med 2.542 ledige, hvilket svarer til et fald på 10,9%.

Korrigeret for sæsonudsving var der 22.582 bruttoledige i juli 2018, svarende til en ledighed på 3,6%. Dermed faldt ledigheden med 68 bruttoledige fra juni til juli, når der korrigeres for sæsonudsving.

Fordelt på kommuner er ledigheden i Region Midtjylland højest i Aarhus Kommune med 4,9% og lavest i Hedensted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune med 2,0%.

Fordelt på køn er ledigheden i Region Midtjylland højere for kvinder (3,8%) end for mænd (3,0%).

Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige (9,4%) og lavest for de 50-59 årige (1,9%).

Fordelt på a-kassegrupper er ledigheden højest hos Akademikere (5,2%) og lavest hos Selvstændige (1,8%).

I juni (ikke juli) 2018 er der 7.189 langtidsledige i Region Midtjylland, og det seneste år er antallet af langtidsledige dermed steget med 45,0%. De langtidsledige udgør 30,8% af alle ledighedsberørte. Dvs. at cirka hver tredje ledighedsberørte i juni 2018 er langtidsledig og dermed har været ledig over 80% at tiden i de seneste 52 uger.

Du kan vælge at tilgå ledighedstallene for juli 2018 i pdf-format, som er velegnet til udskrift og en hurtig gennemlæsning.

Vedlagt er også et regneark med ledighedstallene for juli 2018, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult)