Ledighedstal juni 2016

3,4% ledighed i juni 2016 i Region Midtjylland

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 20.797 ledige i Region Midtjylland i juni 2016. Det svarer til en ledighed på 3,4% af arbejdsstyrken. Ledigheden er målt som bruttoledigheden og dækker over alle ledige inklusiv ledige i aktivering.

Kortet nedenfor viser ledighedsniveauet i alle kommuner i juni 2016. Hvis du klikker på en kommune kan du se ledighedudviklingen i det seneste år.

  • I det seneste år – fra juni 2015 til juni 2016 – er ledigheden faldet med 2.352 ledige, svarende til et fald på 10,2%.

  • Korrigeret for sæsonudsving var der 22.157 bruttoledige i juni 2016, svarende til en ledighed på 3,6%. Ledighedsniveauet er det laveste i Region Midtjylland siden midten af 2009.

  • Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Skanderborg og Ringkøbing-Skjern - begge med 2,2% ledighed. Den højeste er i Aarhus med 4,4%. I det seneste år er ledigheden faldet i alle kommuner i Region Midtjylland undtaget Lemvig, hvor ledigheden er steget lidt med 0,1%-point. De største fald har været i Struer og Randers - begge med en nedgang på 0,7%-point.

  • Fordelt på køn er ledigheden lavere for mænd (3,0%) end for kvinder (3,9%). Idet seneste år er ledigheden faldet 11,9% for mænd og 8,7% for kvinder.

  • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 7,1%, mens den er lavest for de 16-25-årige med 2,6% og de 40 til 49-årige med en ledighed på 2,7%. Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper - undtaget de 25 til 29-årige.

  • Fordelt på a-kasser er ledigheden lavest i El-faget (elektrikere) med 0,9% og i DSA (sygeplejersker mv.) med en ledighed på 1,2%. Modsat er ledigheden højest hos Magistrene med 6,0%, Teknikernes a-kasse med 5,8% og i a-kassen for journalistik, kommunikation og sprog med 5,7%. 

  • I det seneste år er ledigheden faldet i de fleste a-kasser i Region Midtjylland. Det største fald i ledigheden har været inden for 3F med en nedgang på 880, HK med en nedgang på 393 og KRIFA med en nedgang på 358 ledige. Kun inden for Akademikere, Magistre og DLF-A har der været en stigning i antallet af ledige.

  • I juni 2016 er der 5.667 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 6,7%. De langtidsledige udgør 24,6% af alle ledighedsberørte. Dvs. at næsten 1 ud af 4 ledige i juni 2016 er langtids­ledige og dermed har været ledige over 80% af tiden i de seneste 52 uger. Langtidsledigheden er faldet både blandt mænd og kvinder og i alle aldersgrupper undtaget for de 25 til 29-årige.

Vedlagt er et regneark med ledighedstal, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).