Ledighedstal juni 2018

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 20.619 ledige i Region Midtjylland i juni 2018. Det svarer til en ledighed på 3,3% af arbejdsstyrken. Bruttoledigheden omfatter både registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Den registrerede bruttoledighed kan blandt andet give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Det seneste år er bruttoledigheden i Region Midtjylland faldet med 2.066 ledige, hvilket svarer til et fald på 9,1%.

 

Korrigeret for sæsonudsving var der 22.278 bruttoledige i juni 2018, svarende til en ledighed på 3,6%. Dermed faldt ledigheden med 149 bruttoledige fra maj til juni, når der korrigeres for sæsonudsving.

 

Fordelt på kommuner er ledigheden i Region Midtjylland højest i Aarhus Kommune med 4,4% og lavest i Skanderborg Kommune med 2,1%.

 

Fordelt på køn er ledigheden i Region Midtjylland højere for kvinder (3,7%) end for mænd (2,9%).

 

Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige (7,7%) og lavest for de 50-59 årige (2,2%).

 

Fordelt på a-kassegrupper er ledigheden højest hos Akademikere (4,2%) og lavest hos Selvstændige (2,0%).

 

I maj (ikke juni) 2018 er der 7.286 langtidsledige i Region Midtjylland, og det seneste år er antallet af langtidsledige dermed steget med 56,4%. De langtidsledige udgør 31,5% af alle ledighedsberørte. Dvs. at cirka hver tredje ledighedsberørte i maj 2018 er langtidsledig og dermed har været ledig over 80% at tiden i de seneste 52 uger.

 

Du kan vælge at tilgå ledighedstallene for juni 2018 i pdf-format, som er velegnet til udskrift og en hurtig gennemlæsning.

 

Vedlagt er også et regneark med ledighedstallene for juni 2018, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult)