Ledighedstal maj 2016

3,5% ledighed i maj 2016 i Region Midtjylland

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 21.321 ledige i Region Midtjylland i maj 2016. Det svarer til en ledighed på 3,5% af arbejdsstyrken. Ledigheden er målt som bruttoledigheden og dækker over alle ledige inklusiv ledige i aktivering.

Kortet nedenfor viser ledighedsniveauet i alle kommuner i maj 2016. Hvis du klikker på en kommune kan du se ledighedudviklingen i det seneste år.

  • I det seneste år – fra maj 2015 til maj 2016 – er ledigheden faldet med 2.253 ledige, svarende til et fald på 9,6%.

  • Korrigeret for sæsonudsving var der 22.558 bruttoledige i maj 2016, svarende til en ledighed på 3,7%. Ledighedsniveauet har holdt sig på mellem 3,7% og 3,9% igennem de seneste 9 måneder. Det aktuelle ledighedsniveau er dog på et af de laveste niveauer siden midten af 2009.

  • Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Skanderborg med 2,2%. Den højeste er på Samsø med 4,7%. I det seneste år er ledigheden faldet i alle kommuner i Region Midtjylland undtaget Lemvig, hvor ledigheden er steget med 0,2%-point og i Horsens, hvor ledighedsniveauet er uændret. Det største fald har været på Samsø med en nedgang på 1,0%-point.

  • Fordelt på køn er ledigheden lavere for mænd (3,1%) end for kvinder (3,9%). Idet seneste år er ledigheden faldet 11,7% for mænd og 7,6% for kvinder.

  • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 7,4%, mens den er lavest for de 16-25-årige og de 40 til 49-årige med en ledighed på 2,7%. Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper - undtaget de 25 til 29-årige.

  • Fordelt på a-kasser er ledigheden lavest i El-faget (elektrikere) med 1,0% og i DLF-A (lærere mv.) med en ledighed på 1,2%. Modsat er ledigheden højest i Teknikernes a-kasse og hos Magistrene med 6,1%. I det seneste år er ledigheden faldet i de fleste a-kasser i Region Midtjylland. Det største fald i ledigheden har været inden for 3F med en nedgang på 969, HK med en nedgang på 382 og KRIFA med en nedgang på 298 ledige. Kun inden for Akademikere, Magistre og DLF-A har der været en stigning i antallet af ledige.

  • I maj 2016 er der 5.684 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 5,2%. De langtidsledige udgør 24,0% af alle ledighedsberørte. Dvs. at næsten 1 ud af 4 ledige i maj 2016 er langtids­ledige og dermed har været ledige over 80% at tiden i de seneste 52 uger. Langtidsledigheden er faldet både blandt mænd og kvinder og i alle aldersgrupper undtaget for de over 60-årige og de unge under 30 år.

Vedlagt er et regneark med ledighedstal, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).