Ledighedstal marts 2016

4,0% ledighed i marts 2016 i Region Midtjylland

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 24.013 ledige i Region Midtjylland i marts 2016. Det svarer til en ledighed på 4,0% af arbejdsstyrken. Ledigheden er målt som bruttoledigheden og dækker over alle ledige inklusiv ledige i aktivering.

Kortet nedenfor viser ledighedsniveauet i alle kommuner i marts 2016. Hvis du klikker på en kommune kan du se ledighedudviklingen i det seneste år.

  • I det seneste år – fra marts 2015 til marts 2016 – er ledigheden faldet med 2.651 ledige, svarende til et fald på 9,9%.

  • Korrigeret for sæsonudsving var der 22.348 bruttoledige i marts 2016, svarende til en ledighed på 3,7%. Ledighedsniveauet er faldet lidt igennem 2015 og starten af 2016. Det aktuelle ledighedsniveau er på det laveste niveau siden midten af 2009.

  • Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Skanderborg med 2,5%. Den højeste er på Samsø med 7,3%. I det seneste år er ledigheden faldet i alle kommuner i Region Midtjylland undtaget Horsens og Lemvig, hvor ledigheden er steget med 0,1%-point. Det største fald har været i Ikast-Brande, Struer, Hedensted, Ringkøbing-Skjern og Randers - alle med en nedgang på 0,8%-point.

  • Fordelt på køn er ledigheden lavere for mænd (3,7%) end for kvinder (4,3%). Idet seneste år er ledigheden faldet 13,4% for mænd og 6,4% for kvinder.

  • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 8,1%, mens den er lavest for de 16 til 24-årige, 40 til 49-årige og 60 årige og ældre - alle med en ledighed på 3,1%. Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper - undtaget de 25 til 29-årige.

  • Fordelt på a-kasser er ledigheden lavest i El-faget (elektrikere) med en ledighed på 1,1% og i DLF-A (lærere mv.) med 1,2%. Modsat er ledigheden højest i Teknikernes a-kasse med 7,0% og 3F med 6,5%. I det seneste år er ledigheden faldet i de fleste a-kasser i Region Midtjylland. Det største fald i ledigheden har været inden for 3F med en nedgang på 1.203, HK med en nedgang på 438 og KRIFA med en nedgang på 373 ledige. Kun inden for Akademikere, Økonomer, Magistre, DSA, DLF-A og Min a-kasse har der været en stigning i antallet af ledige.

  • I marts 2016 er der 5.359 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 8,9%. De langtidsledige udgør 20,9% af alle ledighedsberørte. Dvs. at godt 1 ud af 5 ledige i marts 2016 er langtids­ledige og dermed har været ledige over 80% at tiden i de seneste 52 uger. Langtidsledigheden er faldet både blandt mænd og kvinder og i alle aldersgrupper.

Vedlagt er et regneark med ledighedstal, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).